De groepstrainingen zijn bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 27 jaar uit Almere die een hulpvraag hebben. Het voordeel van een groepstraining is dat het drempelverlagend werkt (t.o.v. één-op-één coaching), omdat bepaalde jongeren zich in een groep veiliger voelen. Jongeren komen tijdens de trainingen met elkaar in contact en kunnen van elkaar leren. Ook krijgen ze tools in handen om zelfredzaam te worden, nog voordat een vraag een probleem wordt en ruim voordat uitval op school aan de orde komt. Ook komt tijdens de trainingen de mogelijkheid van een individueel coachings¬traject uitgebreid aan bod.

Vanuit de meest voorkomende hulpvragen worden de volgende trainingen gegeven:
• Gestructureerd en planmatig werken
• Lekker in je vel
• Blik op jouw toekomst

De trainingen worden verzorgd door vrijwillige jongerencoaches, die allen een professionele vierdaagse train-de-trainer cursus gevolgd hebben en hiermee het certificaat ‘Basis Beroepsvorming Trainer’ behaald.

In 2016 is het aantal jongeren dat bereikt is via de groepstrainingen fors gestegen ten opzichte van 2015. In 2016 hebben in totaal 85 jongeren deelgenomen aan één van de 13 trainingen. Naast een flinke stijging van het aantal deelnemers is het aantal ‘no-shows’ afgenomen, onder andere door vooraf een herinneringsapp of mail naar de jongeren te versturen.

 

 

De bekendheid van de groepstrainingen voor jongeren onder netwerkpartners is ook gegroeid. Groepstrainingen zijn aangeboden aan jongeren van netwerkpartners, zoals de stichting Twisted, VMBO-school Baken-Stad en Almeerkans. Naast de ‘in-huis trainingen’ zijn alle trainingen aangeboden door middel van open inschrijvingen. Zo toonden tijdens de Studie Experience in november (voor jongeren uit het Voortgezet Onderwijs) veel jongeren interesse in de trainingen, wat heeft geresulteerd in 2 trainingen begin december.