Mevrouw V. wendde zich tot het wijkteam in haar buurt omdat zij op zoek was naar een maatje voor haar man met dementie. Zoals hij het zelf verwoordde: “iemand die de buitenwereld naar binnen brengt”. De wijkwerker heeft haar na een huisbezoek gewezen op de VMCA, waar zij vervolgens in contact kwam met de mogelijkheid een vrijwilliger te krijgen via het project Held in Huis. Consulenten mantelzorg stonden haar bij met informatie, advies en emotionele steun. Ook werd zij gewezen op de gespreksgroep dementie. Zij voelde zich er erg gehoord en ervaarde hierdoor ook een ‘wereld voor zichzelf’. Met haar man ging zij samen naar de Gedachtenkamer van de Schoor waar zowel hij als zij een plek vonden voor zichzelf. Al met al is er hierdoor een netwerk voor steun ontstaan voor beiden.