In Almere doet 39% van de volwassen Almeerders vrijwilligerswerk. Dit doen zij gemiddeld 5,5 uur per week. Dit wil zeggen dat ruim 55.000 volwassenen Almeerders vrijwilligerswerk doen. 38% van hen doet vrijwilligerswerk in de eigen buurt. In Almere Haven en Almere Hout wordt relatief het meest vrijwilligerswerk gedaan en in Almere Poort het minst. Dit heeft te maken met de leeftijdsopbouw van de wijken; 65-plussers doen namelijk het vaakst vrijwilligerswerk (53%). 40% van de volwassen Almeerders zorgt voor iemand in zijn sociale omgeving. Hiervan is 20% mantelzorger. Dit zijn ruim 11.300 Almeerse mantelzorgers.

Ten opzichte van 2010 is het aantal mantelzorgers in Almere niet gestegen, de mate van belasting wel. Meer mantelzorgers geven aan zich matig of zwaar belast te voelen.

In 2014 voelt 2% van de mantelzorgers zich overbelast (1% in 2010) en7 % voelt zich zwaar tot zeer zwaar belast (3% in 2010). Daarbij voelt nog eens 44% zich enigszins tot matig belast (41% in 2010). Qua taken is er vooral een stijging te zien in het aantal mantelzorgers dat persoonlijke verzorging biedt (wassen, aankleden, etc.), 21% van de mantelzorgers biedt persoonlijke verzorging (18% in 2010). De 65-plussers zijn het vaakst mantelzorger (58%).

Bron: Almere in de Peiling 2014