By using our website, you agree to the use of our cookies.

Voor het vrijwilligerswerk

Versterken van het lokale vrijwilligerswerk

Het netwerk van het Expertisecentrum breidt zich steeds verder uit. Er is extra ingezet op het leggen van contacten met buurtinitiatieven en actieve burgers, vanuit de insteek van vrijwillige inzet. Dit heeft geresulteerd in een toename aan adviesgesprekken met deze doelgroep.
In 2018 werd onze expertise vooral gevraagd op het gebied van wet & regelgeving (AVG, VOG, verzekering), werving & vacatures en vrijwilligersbeleid. Er is een grote toename in het aantal geplaatste vacatures op de vrijwilligers vacaturebank.

In 2018 faciliteerde de VMCA een adviestraject door een adviseur van de SESAM academie bij een grote Almeerse vrijwilligersorganisatie. De betreffende organisatie liep in de praktijk tegen complexe dilemma’s aan en heeft gedurende het traject ondersteuning gekregen bij het structureren van de organisatie.
De medewerkers van het Expertisecentrum zijn vanaf 2018 tevens gecertificeerd adviseur voor het NOV keurmerk Goed Geregeld. Het keurmerk staat voor goed vrijwilligersbeleid. Met het doorlopen van het stappenplan en eventueel behalen van het keurmerk geeft de organisatie aan belang te hechten aan hun vrijwilligersbeleid. In 2018 hebben meerdere organisaties gebruik gemaakt van het stappenplan (de zelfevaluatie) en gaat één organisatie op voor het keurmerk. Vooral de kleine vrijwilligersorganisaties ervaren het stappenplan als een prettige werkwijze om het vrijwilligersbeleid vorm te geven.

De cijfers

52000
Vrijwilligers in Almere
839
Deelnemers Vrijwilligersacademie
316
Contactmomenten met organisaties
781
Vrijwilligersvacatures aangemeld
1000
Deelnemers NL Doet

Onze activiteiten

Divers talent

Divers Talent biedt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben hulp bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. Dit jaar werd Divers Talent vaak benaderd door hulpverlenende instanties, reïnte­gratiebureaus en het UWV (Ziektewet) als ondersteuning bij het vinden van passende vrijwilligers­activiteiten voor hun cliënten….

NL Doet

In 2018 zijn er 92 klussen in Almere aangemeld voor de landelijke vrijwilligersdagen NLDoet. Het aantal vrijwilligers dat zich heeft ingezet tijdens NLDoet is minimaal 1.000. Een aantal vrijwilligers meldt zich niet aan via de website maar rechtstreeks bij een organisatie, waardoor het exacte aantal…

Imago vrijwilligerswerk

Het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet heeft via diverse kanalen ingezet op het bereiken van een brede doelgroep (potentiële) vrijwilligers, organisaties en bedrijven. Op social media (Facebook, Twitter, LinkedIn) worden wekelijks actuele thema’s, interessante artikelen van derden, good practices uit Almere en uit het land en bijvoorbeeld…

Vrijwilligers Vacaturebank

De maandelijkse voorlichtingen werden veelal bezocht door mensen die zich wilden informeren over vrijwilligerswerk en daarna zelf hun weg konden vinden met behulp van de vacatures op de website. We zagen het afgelopen jaar een verandering in de bezoekers van het inloopspreekuur van de Vrijwilligers…

Vrijwilligerswerk en bedrijfsleven

Dit jaar zijn de contacten met het bedrijfsleven verbreed. De crisis is voorbij en we merken dat grote bedrijven het ‘betrokken ondernemen’ weer op de agenda hebben staan en kleine bedrijven/zzp’ers zich vaker kortdurend willen inzetten voor een organisatie. We bemiddelen grote groepen richting vrijwilligersactiviteiten,…

Vrijwilligersprijzen

Ook in 2018 heeft de VMCA de uitreiking van de Almeerse vrijwilligersprijzen gefaciliteerd, in samenwerking met de gemeente. Door de jury zijn er drie prijswinnende organisaties en twee vrijwilligers als winnaar in het zonnetje gezet. De prijswinnaars zijn ook aangemeld voor de landelijke prijzen.

Op naar Vrijwilligerswerk

Aandacht voor Elkaar richtte zich voorheen vooral op de doelgroep bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk in de zorg wilden gaan doen. Omdat het aantal aanmeldingen in 2017 terugliep hebben we eind 2017, in overleg met de gemeente, gekeken naar uitbreiding van de doelgroep en bredere uitstroommogelijkheden en…

Vrijwilligersacademie Almere

In 2018 heeft het Expertisecentrum het aanbod van de Vrijwilligersacademie verder doorontwikkeld tot een gevarieerd trainingsaanbod voor zowel vrijwilligers alsook voor coördinatoren/bestuursleden van vrijwilligersorganisaties. Het Expertisecentrum heeft verschillende nieuwe trainingen georganiseerd of ontwikkeld, zoals AVG regelgeving, Gastvrij werken, Begeleiden van vrijwilligers, Projectplan schrijven en Fondsenwerving….

Vrijwilligersraad

De Vrijwilligersraad is een digitaal forum waar ervaringen, meningen en ideeën van Almeerse vrijwilligers worden besproken. De deelnemers kunnen zelf een onderwerp inbrengen, daarnaast worden ook via de VMCA discussiepunten ingebracht. Afgelopen jaar zijn de thema’s arbeids-verdringing en de VOG besproken. Qua opzet is de…

Almere Doet Netwerkcafé

Het vrijwilligerswerkcafé is doorontwikkeld naar het Almere Doet Netwerkcafé. In 2018 zijn twee Netwerkcafé’s georganiseerd, één in samenwerking met InteraktContour en één in samenwerking met Veiligheidsmuseum PIT. De opzet van het Netwerkcafé is vernieuwd en zet vooral in op het netwerken, kennisuitwisseling en het stimuleren…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.