In 2018 zijn er 92 klussen in Almere aangemeld voor de landelijke vrijwilligersdagen NLDoet. Het aantal vrijwilligers dat zich heeft ingezet tijdens NLDoet is minimaal 1.000. Een aantal vrijwilligers meldt zich niet aan via de website maar rechtstreeks bij een organisatie, waardoor het exacte aantal onbekend is. In de aanloop naar NLDoet heeft het Expertisecentrum via social media en door middel van persoonlijk contact zowel organisaties alsook bedrijven en Almeerse burgers gestimuleerd deel te nemen NLDoet. De adviseurs zijn tijdens NLDoet bij diverse klussen op bezoek geweest en hebben de vrijwilligers een kleine attentie overhandigd.