Dit jaar zijn de contacten met het bedrijfsleven verbreed. De crisis is voorbij en we merken dat grote bedrijven het ‘betrokken ondernemen’ weer op de agenda hebben staan en kleine bedrijven/zzp’ers zich vaker kortdurend willen inzetten voor een organisatie. We bemiddelen grote groepen richting vrijwilligersactiviteiten, maar wijzen ook individuen op de mogelijkheden van vrijwilligerswerk vanuit het ondernemerschap of als werknemer. Het komt echter ook voor dat we gevraagd worden voor een grote groep, die zich vervolgens terugtrekt.

Dit jaar staken de medewerkers van Sandoz de handen uit de mouwen bij Woonzorgcentrum De Kiekendief. Een grote groep medewerkers van Westfield Unibail Rodamco zette zich in op acht verschillende locaties in de stad. Hierover verscheen een artikel in de International Edition van de Almere Lifestyle en het VMCA Magazine.

Werknemersvrijwilligerswerk opent de ogen van mensen. De werknemers hebben kennis gemaakt met de diversiteit aan vrijwilligerswerk (‘Ik wist niet dat dit bestond’) en er zijn connecties voor langere tijd ontstaan. Zo gaan werknemers een bedrijfsplan schrijven voor een stichting en is iemand geïnspireerd geraakt om vrijwilliger te worden bij een jeugdclub.

In 2018 werd voor het eerst sinds jaren weer een maatschappelijke Beursvloer georganiseerd, waaraan de VMCA haar bijdrage heeft geleverd: zowel organisaties als ondernemers zijn gestimuleerd om deel te nemen aan het evenement. De VMCA heeft diverse nieuwe contacten gelegd en er zijn vanuit de VMCA ook een aantal matches gemaakt, o.a. om de vrijwilligersdag van een bedrijf te organiseren in 2019.

De contacten met de Rabobank en de VBA (Vereniging Bedrijfskring Almere) zijn goed. De Rabobank draagt elk jaar een steentje bij aan trainingen tijdens de Open Avond Vrijwilligersacademie en er is contact over ontwikkelingen die interessant zijn voor Almeerse vrijwilligersorganisaties. Vanuit de VMCA worden themabijeenkomsten van het VBA bijgewoond en is er regelmatig contact.

Vanuit het Expertisecentrum is er contact met bestaande en nieuwe bedrijven. In 2019 zal het werknemersvrijwilligerswerk met een PR-campagne richting bedrijven extra aandacht krijgen.