De Vrijwilligersraad is een digitaal forum waar ervaringen, meningen en ideeën van Almeerse vrijwilligers worden besproken. De deelnemers kunnen zelf een onderwerp inbrengen, daarnaast worden ook via de VMCA discussiepunten ingebracht. Afgelopen jaar zijn de thema’s arbeids-verdringing en de VOG besproken. Qua opzet is de digitale methode door middel van het inloggen via de website omgevormd tot een open facebookgroep, zodat het laagdrempeliger is om deel te nemen. In 2019 zal gekeken worden hoe de Vrijwilligersraad nog breder gestalte kan krijgen.