Het vrijwilligerswerkcafé is doorontwikkeld naar het Almere Doet Netwerkcafé. In 2018 zijn twee Netwerkcafé’s georganiseerd, één in samenwerking met InteraktContour en één in samenwerking met Veiligheidsmuseum PIT. De opzet van het Netwerkcafé is vernieuwd en zet vooral in op het netwerken, kennisuitwisseling en het stimuleren van samenwerking/verbinding. Uit de enquête die achteraf is gehouden blijkt dat er onder organisaties een grote behoefte is om elkaar op een laagdrempelige manier te ontmoeten. In 2019 wordt het Almere Doet Netwerkcafé voortgezet.