Doordat corona langer aanhield dan werd verwacht, kwam het bieden van fysieke groepsgerichte ondersteuning in de knel. De vraag werd: “Dan dus maar online aanbieden?” Aanvankelijk ontstond daarover onder consulenten enige scepsis. Niemand had ervaring met het online ontwikkelen en geven van activiteiten en men vroeg zich af…: “Is dit wel wat mantelzorgers willen en kan het hen ook voldoende helpen?…  Is het elkaar life zien niet juist datgene waar mantelzorgers behoefte aan hebben?” Maar ‘wie niet weet, moet het vragen’ dus hoe onbekend dit terrein ook voor eenieder was, we zijn het gaan uitproberen…

We zijn gestart de gesprekstafels online in kleinere groepjes aan te bieden. We maakten de online sessies korter dan de oorspronkelijke life versie en zorgde voor 1 begeleider per groepje. Instructies voor deelname werden gemaakt en als nodig konden mantelzorgers telefonisch worden begeleid naar het inloggen op de activiteit.

De online ondersteuning bleek aan te slaan! De formule van 1 gespreksleider per groepje en de setting van focus op het beeldscherm, zorgde voor minder afleiding en gerichte aandacht voor elkaar.

Door afspraken te maken over het aan- en uitzetten van de microfoon en door te werken met seintjes wanneer iemand iets wilde inbrengen, liep het gesprek gestructureerd. Er werd aandachtig naar elkaar geluisterd, en in korte tijd ontstond veel diepgang in het contact, het onderwerp en de onderlinge verbinding. We kregen veel enthousiaste reacties terug van mantelzorgers. En het trok ook ‘nieuwe’ mantelzorgers aan die eerder niet naar fysieke bijeenkomsten wilden of konden komen.

Na dit succes zijn ook alle cursussen en de Eigen Tijd activiteit online aangeboden. En nieuw aanbod ontwikkelde zich: online workshops. Bij deze ondersteuning werd gewerkt met het vooraf toesturen van voorbereidende oefeningen en achtergrondmateriaal.

Deze constructieve vorm maakte dat de mantelzorgers serieus aan de slag gingen met de thema’s en dat de inhoud direct praktisch en toepasbaar werd voor de eigen situatie.

De online ondersteuning werd in korte tijd een bruikbare en veilige manier om ervaringen te delen’; te ‘brengen’ en te ‘halen’.

Hoewel online ondersteunen voor zowel medewerkers als mantelzorgers tot voor kort ondenkbaar leek, blijkt het nu een waardevolle aanwinst in het aanbod. We zullen dus zeker ‘na Corona’ naast het fysieke aanbod, online activiteiten blijven aanbieden. Niet alleen mantelzorgers, maar ook de begeleiders van de activiteiten zijn wat dat betreft een ervaring rijker!