Meneer I. krijgt bezoek van een Burennetwerk vrijwilliger. Vrijwilligster Olga laat de wijkwerker weten dat zij zich zorgen maakt om deze meneer en er wordt afgesproken om samen met de wijkwerker op huisbezoek te gaan. Meneer I. heeft al eerder bezoek gehad van een wijkwerker. Hij krijgt thuisverpleging, hulp in de huishouding en heeft collectief vervoer. De wijkwerker bespreekt met meneer I. de mogelijkheden van het uitbreiden van het sociaal netwerk. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van het lenen van een scootmobiel. De wijkwerker regelt dit de eerste keer. De vrijwilliger brengt de scootmobiel en haalt hem weer op. De tweede keer kan meneer I. dit zelf. Daarnaast is er contact gelegd met de moskee. Er is gevraagd of er vanuit de moskee mensen zijn die meneer I. een keer willen ophalen om hem naar de moskee te brengen (wens van meneer). Dat contact is gelegd. Meneer I. wordt onverwachts opgenomen in het ziekenhuis. Naast dat de vrijwilliger hem daar bezoekt, ontvangt hij daar nu ook bezoek van nieuwe contacten in de moskee.
Kleine stapjes in het uitbreiden van het sociaal netwerk.