De wijkwerker krijgt een doorverwijzing van het maatschappelijk werk. Het betreft een mevrouw die een complexe thuissituatie heeft. Voor haar zou het goed zijn om geactiveerd te worden en bezigheden buitenshuis te krijgen. De eerste vraag die de wijkwerker tijdens het eerste gesprek stelt is: “Waar wordt u nou echt blij van?”.
Mevrouw denkt even na en vervolgens verschijnt er een glimlach op haar gezicht, “Van kinderen, ik heb ooit in een ver verleden in de kinderopvang gewerkt!”. De wijkwerker legt vervolgens direct verbinding met een leuke peuterspeelzaal in de wijk waar ze altijd blij zijn met helpende handen. Mevrouw reageerde direct enthousiast en vertelde openhartig dat ze eigenlijk niet veel had verwacht van dit gesprek en er tegenop had gezien. Blij vertrok ze, met een afspraak bij de peuterspeelzaal in het vooruitzicht. Later vernam de wijkwerker hoe fijn de mevrouw het gesprek had gevonden, dat haar weer nieuwe energie en hoop had gegeven. En dat met een gesprek van maar 30 minuten!