De Vrijwilligersraad Almere behartigt de belangen van Almeerse vrijwilligers.
Het doel van de Vrijwilligersraad is het versterken van het vrijwilligerswerk en vrijwilligers een manier bieden om hun ervaringen te delen. Door middel van de Vrijwilligersraad kunnen vrijwilligers meedenken en signalen afgeven, zodat bekend wordt wat er leeft onder de Almeerse vrijwilligers. De Vrijwilligersraad bestaat enerzijds uit een aantal raadsleden die daadwerkelijk een aantal keren per jaar bij elkaar komen en anderzijds uit een panel, een online forum, waar vrijwilligers zich vrijblij­vend kunnen aanmelden en een discussie kunnen starten en/of volgen.

In 2016 is er een start gemaakt met de Vrijwilligersraad en gewerkt aan het verkrijgen van naams­bekendheid. Eind 2016 zijn er 5 raadsleden betrokken, zijn er 30 panelleden aangemeld en hebben de eerste discussies via het online forum plaatsgevonden. De insteek is om dit in 2017 verder uit te breiden, o.a. door meer in de aandacht te komen van lokale media en verder te werven via ons netwerk van vrijwilligersorganisaties.