By using our website, you agree to the use of our cookies.

Vrijwillige Inzet

Voor het vrijwilligerswerk

In 2019 is flink ingezet op het ontwikkelen en versterken van netwerken. Zo hebben het Almere Doet Netwerkcafé, de masterclasses en de themabijeenkomsten bijgedragen aan het versterken van het lokale vrijwilligerswerk. Daarnaast is bijv. het Almere Doet Infopunt bereikbaar voor persoonlijke begeleiding en informatie voor vrijwilligers en organisaties. 

Met vrijwilligers

Iedereen in Almere moet kunnen meedoen en wanneer dat niet op eigen kracht lukt, proberen we vrijwilligers in te zetten om het mogelijk te maken. De vrijwilligers van de VMCA helpen kwetsbare mensen die eenzaam, langdurig ziek of stervende zijn. Voor vluchtelingen, jongeren, mensen met financiële problemen en zij die zelf de klusjes thuis niet meer kunnen doen.

Expertisecentrum Vrijwillige Inzet

Het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet is expert op het gebied van vrijwillige inzet in Almere en heeft als doel vrijwilligerswerk te ondersteunen, te versterken en te stimuleren. Hierbij hante­ren we vrijwillige inzet als een breed begrip, namelijk vrijwillige inzet door vrijwilligers en door actieve bewoners, dus zowel in georganiseerd alsook ongeorganiseerd verband.

We ondersteunen ook organisaties en vrijwilligerscoördinatoren (beroepskrachten of vrijwil­ligers).

Bij het Expertisecentrum kunnen zowel vrijwilligers als organisaties terecht voor ondersteu­ning, advies, informatie, deskundigheidsbevordering en netwerkversterking. Vanuit het Expertisecentrum nemen we daarin een proactieve, stimulerende rol in.

In 2019 hebben we onderzoek gedaan naar de effecten van onze dienstverlening. Voor deze effectmeting is gebruik gemaakt van de methodiek van Sociaal Werk Nederland. Een samenvatting van de uitkomst van deze effectmeting kunt u hier onder downloaden. 

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.