By using our website, you agree to the use of our cookies.

Expertisecentrum Mantelzorg

Expertise en samenwerking

Mantelzorgers worden door het Expertisecentrum Mantelzorg gewezen op ondersteuningsaanbod in Almere en op specifieke gemeentelijke voorzieningen, zoals respijtzorg, de Woonurgentie voor mantelzorgers en de Mantelzorgwaardering. Voor laatstgenoemde heeft de gemeente aan het Expertisecentrum een adviesrol toebedeeld in de beoordeling van aanvragen. De uiteindelijke beslissing over de aanvragen ligt bij de gemeente.

Met de Accountmanager Mantelzorg van de gemeente is intensieve afstemming over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en onderzoek op het gebied van informele zorg. Het Expertisecentrum Mantelzorg wordt bij de vormgeving van mantelzorgbeleid en toepassing in de praktijk gevraagd om advies en raadpleging van de achterban. De VMCA participeert in werkgroepen ten behoeve van de gemeentelijke uitvoeringsagenda Mantelzorg (bijvoorbeeld de werkgroepen Pilot Mantelzorgmakelaar en Mantelzorg en werk).

Het Expertisecentrum Mantelzorg heeft een groot bereik in samenwerking. In ieder wijkteam werkt een VMCA-wijkwerker, waardoor een warme doorverwijzing en afstemming eenvoudig en efficiënt kan worden benut.
Het Expertisecentrum is binnen diverse netwerken actief. Denk aan deelname in het Breed Overleg+, het Netwerk Dementie en de stuurgroep Dementie, Netwerk(partners) GGZ, het Neuronetwerk, NAH knooppunt, ANA (Autisme Netwerk Almere), sociale cafés, STIP en CLIP (Cliëntenperspectief GGZ), organisaties en initiatieven met betrekking tot cultuur sensitieve zorg, jeugd- en jongeren¬werk, (speciaal) onderwijs en sportinstellingen, mantelzorgmakelaars en digitale netwerken.
Consulenten mantelzorg zijn regelmatig aanwezig bij het Alzheimer café, het Autisme café en het Parkinson café. Zij leggen hier verbinding met mantelzorgers en samenwerkingspartners binnen deze specifieke aandachtsgebieden.

Regionaal is er overleg met expertisecentra en Steunpunten Mantelzorg, patiënten- en consumen¬tenplatforms. Er vindt afstemming plaats over initiatieven en ontwikkelingen in de (informele) zorg. Regionaal is er ook expertise gevraagd over de diversiteit van mantelzorg bij het Platform Mantelzorg Amsterdam.

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.