De VMCA heeft aandacht voor de werkelijke behoefte van mensen. Wij brengen collectieve en informele oplossingen onder de aandacht. Zo kunnen mensen zelf kiezen, zelf bepalen en participeren binnen de mogelijkheden. Daarnaast hebben we aandacht voor wat mensen terug kunnen doen. Zo ontstaat wederkerigheid.

Aandacht voor mensen. Aandacht voor de wensen en behoeften van mensen. Niet handelen vanuit het aanbod, maar handelen vanuit wat nodig is. Wat hebben mensen echt nodig, wat zijn de mogelijkheden, wat kunnen zij zelf doen?

Wij geven mensen aandacht, vragen naar hun werkelijke behoeften en gaan daar praktisch en probleemoplossend mee aan de slag. Wij benadrukken niet het probleem, maar denken in oplossingen. Collectieve, informele oplossingen brengen wij onder de aandacht van mensen, zodat zij zelf kunnen kiezen, zelf kunnen bepalen en zelf kunnen participeren binnen de mogelijkheden die zij hebben of die hen worden geboden

Er is aandacht voor de vraag, de persoon achter de vraag. Kan iemand die iets vraagt ook iets terug doen?

Onze activiteiten zijn gericht op het naar boven halen van de kwaliteiten en mogelijkheden. Wij bouwen voort op de talenten. Wij passen onze inzet daarop aan en gaan met deze talenten aan de slag. Op deze manier voelt iemand zich gewaardeerd en waardevol, zodat hij of zij een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Wij weten uit ervaring dat nagenoeg iedereen wil en kan meedoen, zolang er aandacht is voor de persoonlijke omstandigheden. Dit is hoe wij wederkerigheid zien.