De VMCA stimuleert mensen om de eigen regie en het eigen initiatief op te pakken. Wij hebben er vertrouwen in dat dit zal leiden tot een krachtige samenleving in Almere, waar iedereen meedoet en het vertrouwen heeft dat hij of zij ertoe doet.

Wij hebben er vertrouwen in dat mensen zich willen inzetten voor de samenleving en dat zij waardering ervaren wanneer zij meer zeggenschap en regie krijgen. Wij hebben vertrouwen in de mensen dat zij eigen initiatief positief zullen oppakken en wij zullen hen daarin stimuleren. Wij vertrouwen erop dat mensen leren van dingen die fout gaan. Dit mag niet afgestraft worden met strengere regels. Iedereen heeft het recht om fouten te maken en daarvan te leren. Wij hebben er vertrouwen in dat dit de Almeerse samenleving krachtiger maakt.

Als VMCA werken wij bij voorkeur los van beperkingen en protocollen en zetten wij onze expertise, kwaliteit en kennis in om te voorzien in de behoefte en de vraag van Almeerders. Mensen die moeite hebben om de eigen regie op te pakken zullen we stimuleren en helpen de eerste stappen te zetten naar de omslag in hun denken en doen.

Wij hebben vertrouwen dat we van Almere een krachtige samenleving kunnen maken waarin iedereen naar vermogen meedoet en het vertrouwen heeft dat hij of zij ertoe doet.