By using our website, you agree to the use of our cookies.

Vinden

Vinden

In 2017 is veel aandacht geweest voor kennisoverdracht naar en afstemming met verwijzers. Door deze intensieve samenwerking weten mantelzorgers het Expertisecentrum Mantelzorg steeds beter te vinden. Ook de Mantelzorgwaardering, een blijk van waardering vanuit de gemeente waarbij de VMCA een rol heeft in de uitvoering, zorgt ervoor dat veel nieuwe mantelzorgers het Expertisecentrum weten te vinden. In 2017 zijn er 842 nieuwe mantelzorgers ingeschreven bij de VMCA.
Eind 2017 zijn er bij de VMCA 3.665 mantelzorgers ingeschreven. Een stijging van 20% ten opzichte van 2016. Een onbekend aantal niet ingeschreven mantelzorgers doet daarnaast een beroep op het Expertisecentrum Mantelzorg met enkelvoudige vragen en/of blijft op de hoogte van nieuws via de ‘Nieuwsbrief voor mantelzorgers’.

Er wordt veel aandacht besteed aan mantelzorg via social media en de tweewekelijkse nieuwsbrief. Aan landelijke dagen rond ziektebeelden, zoals bijvoorbeeld ‘Wereld kankerdag’ wordt specifieke aandacht besteed door informatie en/of activiteiten rond dit ziektebeeld op deze dag aan te bieden.
Door de start van het Mantelzorgplein Almere richt de nieuwsbrief zich vanaf eind 2017 op algemene informatie voor mantelzorgers, de agenda van activiteiten van het Expertisecentrum Mantelzorg en de landelijke ontwikkelingen. Het ondersteuningsaanbod van de VMCA heeft nu naast ander lokaal aanbod een plek op het Mantelzorgplein Almere.
De nieuwsbrief voor mantelzorgers als informatievoorziening en dit communicatiekanaal worden door veel mantelzorgers en een toenemend aantal professionals zeer gewaardeerd. De oplage is momenteel rond de 2.700 huishoudens. Voor jonge mantelzorgers is er een aparte nieuwsbrief. De VMCA is ook actief op Facebook en Twitter en heeft aparte Facebookgroepen, onder andere voor jonge mantelzorgers.

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.