By using our website, you agree to the use of our cookies.

Verbinden

Verbinden

Het Expertisecentrum Mantelzorg heeft zich in 2017 zichtbaar gemaakt als kenniscentrum van mantelzorg. Door samenwerking met partners binnen het sociaal domein ontstaat een beter beeld van mogelijkheden en knelpunten van mantelzorgers. Korte lijnen en inzicht in elkaars werkveld dragen bij aan een ‘warme’ verwijzing van mantelzorgers naar passend aanbod binnen de stad. Door dit aanbod te bundelen op één digitale vindplaats, het Mantelzorgplein Almere, wordt het voor mantelzorgers én verwijzers makkelijker gemaakt om aanbod te vinden en er gebruik van te maken.

Verbinding

Het Expertisecentrum Mantelzorg is actief in het leggen van verbindingen tussen samenwerkings­partners binnen het sociaal domein. Zo zijn de consulenten mantelzorg regelmatig te vinden op activiteiten zoals het Alzheimercafé, het Autismecafé, Parkinsoncafé en het NAH ontmoetingspunt en netwerken rond zorg en welzijn. Ook het Mantelzorgdebat blijkt een goede plek om ervaringen uit te wisselen en verbindingen te leggen vanuit de praktijk tussen mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.

Het Expertisecentrum Mantelzorg participeert in netwerken zoals de sociale cafés, het ketennetwerk en de stuurgroep dementie, het netwerk GGZ en het Autisme Netwerk Almere (ANA). De VMCA onderhoudt daarnaast een nauwe samenwerking met wijkteams, onderwijs en kenniscentra, welzijn en (belangen)organisaties voor informele en formele zorg in Almere en werkt samen met diverse (belangen)organisaties voor zorg en welzijn.

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.