By using our website, you agree to the use of our cookies.

Jongeren

Begeleiding van kinderen en jongeren

De activiteiten van de VMCA voor jongeren zijn erop gericht om hen zo 'gewoon mogelijk' te laten opgroeien, hen te helpen met keuzes maken voor hun toekomst en te zorgen dat zij stevig in hun schoenen staan.

Jonge mantelzorgers tussen de 4 en 30 jaar bieden we een maatje, persoonlijke aandacht, trainingen en ontspanning. Zo leren zij met hun situatie omgaan, krijgen zij kennis over de situatie thuis en kunnen ze even hun zorgen vergeten en gewoon kind zijn tijdens de ontspannende activiteiten. Daarnaast richten we ons ook op de Jonge mantelzorgers op school en verzorgen trainingen en workshops voor mentoren en intern begeleiders.

Jongeren tussen 13 en  27 jaar bieden we begeleiding van een vrijwillige coach die hen helpt gestructureerd naar hun toekomst te kijken, hen leert plannen of hun talenten op een goede manier te benutten. Deze begeleiding kan in groepen of individueel. De tendens die we zien is dat jongeren steeds vaker kiezen voor coaching in een groep.

Stagiaires bieden we een interessante en leerzame stage, zodat zij het werkveld goed leren kennen en goed voorbereid hun toekomst tegemoet kunnen gaan.

 

Foto impressie van onze activiteiten voor Jonge zorgers in diverse leeftijdsgroepen. 

Leerlingen van het Helen Parkhurst hebben tijdens de invulling van hun maatschappelijke stage onderzoek gedaan naar vrijwilligerswerk. Wat is het?, welk vrijwilligerswerk is er? en wie zijn die vrijwilligers? zijn vragen waarop zij antwoorden hebben gezocht.

Wat is vrijwilligerswerk?

Welk vrijwilligerswerk is er?

Wie zijn de vrijwilligers?

De cijfers

65
Vrijwillige coaches
Matching Talents en Groepstrainingen
227
Deelnemers
Matching Talents en Groepstrainingen
1093
Contactmomenten
Jonge mantelzorgers
101
Koppels
Matching Talents, Gewoon opgroeien, Coach4you
20
Stagiaires

Almeerse jongeren op school

"Almeerse jongeren bieden we coaching ter voorkoming van uitval door hulp bij plannen, keuzes maken en sociale aspecten. Voor jonge zorgers zetten we ons in om hen zichtbaar te maken op school. Workshops voor mentoren zorgen voor bewustwording en herkenning."

 

Onze activiteiten

Matching Talents

Binnen Matching Talents worden Almeerse jongeren met een hulpvraag (13–27 jaar) gecoacht. De jongeren worden één-op-één gekoppeld aan een vrijwillige coach of sluiten aan bij groepstrainingen. In beide situaties zijn de coaches vrijwilligers. De doelstelling van Matching Talents is divers: • schooluitval voorkomen en een…

Jonge zorgers

De VMCA heeft veel jonge mantelzorgers in beeld en maakt zich hard voor (h)erkenning, verlichting en versterking van deze groep. In 2018 is de VMCA in contact met 585 ( in 2017 539) jonge mantelzorgers. Het aanbod voor jonge mantelzorgers is verzameld onder de noemer:…

Super COOL!

Super COOL! is een sportmaatjesproject voor deelnemers met een verstandelijke beperking. Het doel is om zoveel mogelijk deelnemers die nu nog niet sporten structureel aan het sporten te krijgen onder leiding van vaste vrijwillige (sport)maatjes. Door Super COOL! worden deelnemers met een verstandelijke beperking zelfstandiger,…

Groepstrainingen

De coaching en groepstrainingen sluiten goed op elkaar aan en verwijzen naar elkaar door. Dit gebeurt ook met samenwerkingspartners die interesse hebben in coaching of een training, en met alle jongeren die behoefte hebben aan coaching na een training. In 2018 zien we een toenemende…

Coach4you

Coach4you is een preventief coachings-project voor leerlingen uit groep 8, die extra ondersteuning nodig hebben bij de overstap naar de middelbare school. Dat kan zijn omdat ze te maken hebben met leerproblemen of dat ze wat te overwinnen hebben op sociaal-emotioneel gebied of dat er,…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.