By using our website, you agree to the use of our cookies.

Auteur: VMCA

Mantelzorgdebat

Een van de activiteiten waar verbinding voorop staat is het jaarlijkse Mantelzorgdebat. Mantelzorgers, beleidsmakers, politici, zorgverleners en overige belangstellenden met affiniteit met (mantel)zorg gaan hier met elkaar in gesprek. Een debat biedt zowel versterking aan mantelzorgers als verbinding tussen formele en informele zorg. De uitkomsten…

Ketenzorg dementie

De VMCA heeft diverse projecten ten behoeve van de doelgroep mensen met dementie en hun mantelzorgers. Afstemming binnen bepaalde afdelingen vindt plaats naast samenwerking met externe partners. VMCA participeert zowel in het Netwerk Dementie als in de Stuurgroep Dementie. Hier wordt samenwerking binnen Almere afgestemd….

Matching Talents

Binnen Matching Talents worden Almeerse jongeren met een hulpvraag (13–27 jaar) gekoppeld aan een vrijwillige persoonlijke coach. Het doel is om schooluitval te voorkomen en/of een startkwalificatie te behalen, als preventie of nazorgtraject van jeugdhulpverlening of anderszins aan persoonlijke doelstellingen te werken op het gebied…

Groepstrainingen

In 2017 is het succes van de groepstrainingen verder doorgezet. Het aantal deelnemers is met maar liefst 65% toegenomen, tot 130 deelnemers. De trainingen zijn bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 27 jaar die een hulpvraag hebben. Een groepstraining kan drempelverlagend werken, omdat bepaalde…

Stagiaires

De VMCA biedt studenten de kans om hun de kennis die zij opdoen tijdens hun studie in de praktijk te brengen. Hiervoor hebben wij goede contacten met diverse hogescholen. In 2017 hebben 72 stagiaires zich voor diverse projecten binnen de VMCA ingezet. Stagiaires bieden we…

Coach4you

Coach4you is een preventief mentorproject voor leerlingen uit groep 8 die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij de overstap naar de middelbare school. Dat kan zijn omdat ze te maken hebben met leerproblemen of wat te overwinnen hebben op sociaal-emotioneel gebied. Het kan ook zijn dat…

Mantelzorgplein Almere

In 2017 is intensief gewerkt aan de lancering van een nieuwe website als vindplaats voor aanbod voor mantelzorgers en gericht op mantelzorg: www.mantelzorgpleinalmere.nl . De website, beheerd door het Expertisecentrum Mantelzorg, is op 3 oktober 2017 tijdens het Mantelzorgdebat officieel geopend door wethouder René Peeters….

Vriendenkringen

Vriendenkringen bestaat aan het eind van het jaar uit 19 actieve groepen, met daarin 119 deelnemers. In totaal hebben 216 hulpvragers in 2017 een beroep gedaan op de Vriendenkringen. De diversiteit onder de deelnemers is groot. Deelnemers van vriendenkringen zijn bijvoorbeeld mensen met autisme, een…

Administratief Spreekuur

Resultaten In 2017 zijn 1.770 hulpvragen door de vrijwilligers van de administratieve spreekuren ondersteund. In 2016 waren dat er 1.905. In 2017 zijn 50 Almeerders via de administratieve spreekuren doorverwezen naar Plangroep. Ruim 200 Nibud-mappen zijn verstrekt om administratie te ordenen. De aantallen zijn niet volledig…

Samenspraak van het Gilde

Anderstalige inwoners van Almere die hun spreekvaardigheid willen verbeteren, ook na of tijdens hun inburgeringscursus, kunnen terecht bij SamenSpraak. Eén-op-één wordt wekelijks met een vrijwilliger het Nederlands geoefend. De vrijwilliger en de anderstalige bepalen in onderling overleg waar, wanneer en waarover gesproken wordt. Het aantal…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.