By using our website, you agree to the use of our cookies.

Auteur: VMCA

Vrijwilligersraad

De Vrijwilligersraad Almere behartigt de belangen van Almeerse vrijwilligers. Het doel van de Vrijwilligersraad is het versterken van het vrijwilligerswerk en vrijwilligers een manier bieden om hun ervaringen te delen. Door middel van de Vrijwilligersraad kunnen vrijwilligers meedenken en signalen afgeven, zodat bekend wordt wat…

Vrijwilligers Vacaturebank

De Vrijwilligers Vacaturebank (VVB), waarin Almeerse vrijwilligersvacatures zijn opgenomen, is zowel digitaal als persoonlijk te bezoeken. Het aantal vacatures in de VVB is toegenomen. De fysieke VVB is een open inlooppunt voor potentiële vrijwilligers: kennismaking, verdieping en uitleg als aanvulling op de digitale vacaturebank. Bij…

Vrijwilligerswerk en het bedrijfsleven

In 2017 is geïnvesteerd in het bezoeken van organisaties en bedrijven. Bij diverse organisaties en bedrijven werden contacten aangehaald en verdiept. Deze bezoeken dragen niet alleen bij aan het uitwisselen van informatie, advies en voorlichting, tevens worden de mogelijkheden geïnventariseerd om het bedrijfsleven met de…

Vrijwilligersacademie

Ook in 2017 bleef de interesse naar scholing van vrijwilligers en actieve burgers onverminderd groot. Zo waren onder andere de trainingen over het signaleren van dementie en financiële schuldhulp¬dienstverlening erg in trek. In oktober vond de zesde open avond van de Vrijwilligersacademie Almere plaats bij…

NL Doet

NL Doet Tijdens NL Doet op 10 en 11 maart hebben dit jaar 1.229 vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken bij 80 vrijwilligersklussen in Almere. De VMCA heeft een grote rol gespeeld in het stimuleren van organisaties om klussen aan te melden en het…

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen, tieners en jong volwassenen die opgroeien met iemand uit de directe omgeving die vanwege een ziekte, beperking, handicap of verslaving zorg behoeft. Deze jonge mantelzorgers maken zich ‘zorgen om’, nemen soms zorgtaken op zich, en komen in veel gevallen zelf zorg…

Trainingen

Groepsgericht zijn mantelzorgers getraind in psycho-educatie, empowerment en het vergroten van hun draagkracht. Thema’s als ‘balans’, ‘grenzen’, ‘leren omgaan met’ en ‘assertiviteit’ krijgen aandacht. Vanuit deelname aan cursussen zijn verschillende vriendengroepen ontstaan. Activiteiten voor jonge mantelzorgers zijn zowel gericht op het ervaren van plezier als…

De Gesprekstafel

Naast trainingen zijn er diverse gesprekstafels georganiseerd. Aan de hand van een thema gaan mantelzorgers met elkaar in gesprek en delen zij ervaringen en tips. In 2017 zijn er 18 gesprekstafels georganiseerd. Er zijn zowel algemene gesprekstafels georganiseerd als voor specifieke groepen mantelzorgers (NAH, GGZ,…

Inspiratieavond

Inspiratiemiddagen en -avonden brengen mantelzorg-gerelateerde thema’s onder de aandacht van een groot publiek; bij mantelzorgers, maar ook bij beroepskrachten en belangstellenden. In 2017 zijn er drie inspiratie bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten werden goed bezocht (door mantelzorgers en professionals) en daagden uit tot openhartige gesprekken over…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.