Jonge mantelzorgers zijn kinderen, tieners en jongeren die opgroeien met zorg. Zij hebben te maken met ‘zorgen om’ of nemen soms ook praktisch zorgtaken op zich voor iemand uit hun directe omgeving. Bijvoorbeeld voor een vader of moeder met autisme of een psychische kwetsbaarheid, of een broer of zus met een beperking of een chronische ziekte. Uit onderzoek is bekend dat het belangrijk is om deze groep in een vroeg stadium te ondersteunen om de mogelijkheid op (psychische) problemen op latere leeftijd te verkleinen of te voorkomen.
De VMCA heeft veel jonge mantelzorgers in beeld en maakt zich hard voor (h)erkenning en begeleiding van deze jonge zorgers.

In 2016 is de VMCA in contact met 449 jonge mantelzorgers. Er is een stijging in het aantal kinderen en jongeren uit gezinnen met meervoudige problematiek; waarin niet alleen de zorg een rol speelt, maar ook problemen als armoede, mishandeling en machteloosheid van de ouder(s) meespelen.
De VMCA heeft hierover contact en verwijst door naar andere professionals, zoals het wijkteam, scholen, Humanitas, en andere hulpverleningsinstanties.

Het aanbod voor jonge mantelzorgers bestaat uit ontspannende activiteiten, educatieve activiteiten en maatjescontact. Ontspannende activiteiten hebben voor diverse leeftijdsgroepen in 2016 nog meer dan voorheen tevens een inhoudelijk thema gekregen. Door deze thema’s toe te voegen kunnen jonge mantelzorgers naast ontspanning ook spelenderwijs werken aan inzicht in hun dromen en wensen, met thema’s als ‘veiligheid’, ‘gevoelens uiten’, etc.

 

 

Gewoon opgroeien
Het programma ‘Gewoon Opgroeien’ omvat drie onderdelen, te weten themabijeenkomsten, individuele gesprekken en maatjescontact. Door middel van contact met een maatje (en door samen dingen te ondernemen) krijgen jonge mantelzorgers persoonlijke aandacht, kunnen zij hun verhaal en gevoelens kwijt en leren zij omgaan met bepaalde situaties.
In 2016 zijn er 8 nieuwe koppels gemaakt. De financiering via het VSB fonds en het Oranje Fonds liep in het laatste kwartaal van 2016 ten einde, wat leidde tot afbouw van de inzet. Begin december werd bekend dat gemeente Almere en het Oranjefonds (specifiek voor de uitvoering van het maatjesproject) de financiering zullen gaan oppakken voor 2017. Dit betekent dat er een doorstart van het project komt.

Via social media is het gemakkelijk om in contact te blijven met jonge mantelzorgers. Zo is er naast een maandelijkse, digitale nieuwsbrief met informatie over activiteiten, een nieuwe Facebookpagina opgezet. Ook werd er vooral door de tieners en de 18+-groep veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te whatsApp-en met de consulenten.
In totaal hebben er 117 contacten via WhatsApp plaatsgevonden.