Het Gilde is een vrijwilligersgroep en bestaat grotendeels uit vijftigplussers. Deze Almeerders hebben een schat aan kennis en ervaring en willen deze graag delen met anderen. Het Gilde biedt hulp en ondersteuning op diverse gebieden.

Computerhulp
Computerhulp bestaat uit ervaren vrijwilligers die hulp bieden bij computervragen en -problemen van allerlei aard. De vrijwilligers bezoeken de hulpvragers thuis.
Het aantal aanvragers en bemiddelingen is ongeveer gelijk gebleven op 107.
De uitrol van Windows 10 heeft niet geleid tot meer probleemmeldingen en ook zijn er, ondanks extra PR hiervoor, weinig aanvragen voor hulp bij gebruik van een tablet of mobieltje binnengekomen.

Administratieve adviezen
De vrijwilligers van de Werkgroep Administratieve adviezen geven hulp aan mensen met problemen bij administratie of financiën en helpen bij de belastingaangifte.

Het aantal aanvragen en het aantal vrijwilligers is dit jaar ongeveer gelijk gebleven. Er zijn zowel incidentele hulpvragen (ruim 200) alsook structurele inzetten bij een kleine 100 hulpvragers.
Met vier wijkteams is samenwerking geweest voor de belastingaangiftes. Mogelijk kan er in de toekomst voor de belastingaangiftes worden samengewerkt met de bibliotheek. Hiervoor is op uitnodiging van de Nieuwe Bibliotheek Almere een kennismakingsbijeenkomst bezocht.

SamenSpraak
Anderstalige inwoners van Almere die hun spreekvaardigheid willen verbeteren, ook na of tijdens hun inburgeringscursus, kunnen terecht bij SamenSpraak. Eén-op-één wordt wekelijks met een vrijwilliger het Nederlands geoefend. De vrijwilliger en de anderstalige bepalen in onderling overleg waar, wanneer en waarover gesproken wordt. Het aantal deelnemers blijft onverminderd hoog: 150 anderstaligen zijn geholpen bij het oefenen van de spreekvaardigheid in het Nederlands.

Correctiehulp
Het blijkt voor sommige mensen moeilijk een officieel document, zoals (sollicitatie)brieven, scripties, verslagen, etc., te schrijven zonder stijl- en/of taalfouten. Vrijwilligers kunnen hierbij helpen.
Het aantal hulpvragers, veelal studenten, is dit jaar 21. In 2015 was dit 25.

Coach4you
Coach4you is een preventief mentorproject dat zich richt op leerlingen die moeite hebben om de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te maken. Vrijwillige coaches ondersteunen zowel de leerling als de ouders. Een koppelingstraject duurt ongeveer één tot anderhalf jaar. Het aantal kinderen dat hier gebruik van maakt is licht gestegen.
In 2016 zijn er 36 koppelingen ten opzichte van 31 in 2015.
Aan de vrijwilligers wordt bij de start van hun inzet een gedegen basistraining gegeven en daarnaast zowel persoonlijke als groepsbegeleiding (intervisie). Dit gebeurt door vrijwillige coördinatoren. Ook de netwerkcontacten en de werving en intake van de deelnemers gebeurt door deze vrijwilligers.

Wandelingen
Het Gilde heeft diverse vrijwilligers die als stadsgidsen wandelaars leiden door diverse wijken in de stad. Zij fungeren ook als gids voor de VVV Almere. Het aantal wandelaars is ten opzichte van 2015 met ruim 20% toegenomen naar maar liefst ruim 600 deelnemers.