• De bevolking van Almere groeit weer. Na stagnatie door de financieel-economische crisis wordt er weer gebouwd. Almere Poort komt in de eindfase en Nobelhorst en Oosterwold groeien gestaag. Om de dienstverlening op peil te houden, is het noodzakelijk dat de voorzieningen mee groeien.
  • De bevolking van Nederland vergrijst. In Almere is er sprake van dubbele vergrijzing. Almere heeft altijd een jonge bevolking gehad, die nu aan het vergrijzen is. Er is straks ineens een hele grote groep ouderen in Almere. Daarom spreken we van een dubbele vergrijzing: de curve stijgt steil. Dit maakt dat Almere qua bevolkingsopbouw steeds meer de landelijke trend gaat volgen en steeds minder een stad met een jonge bevolking wordt. De trend dat Almere steeds meer een reguliere bevolkingsopbouw krijgt lijkt ook beïnvloed te worden door een tekort aan sociale huurwoningen en woonruimte voor jongeren, zij trekken hierdoor Almere uit.
  • Almere is een stad met ruim 130 verschillende nationaliteiten. Van de jongeren heeft ruim de helft een migratieachtergrond. Dit maakt van Almere een unieke kleurrijke stad, dat een voorbeeld kan zijn van de meerwaarde van een diverse samenleving.
  • Almere heeft een groot aantal eenoudergezinnen, die vaak te maken hebben met een problematische scheiding.
  • Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onderzoek gedaan naar het aantal potentiële informele hulpverleners (mantelzorgers en vrijwilligers) in de loop van de jaren. Waren er in 1975 nog 30 potentiële mantelzorgers en vrijwilligers per 85-plusser, in 2015 waren dat er nog 15 en de verwachting is dat dit aantal daalt naar 6 in 2040. Dit toont de noodzaak aan om onze leefomgeving zo in te richten dat mensen gemakkelijk met elkaar in contact komen, zodat nieuwe sociale netwerken kunnen ontstaan. Voor diegenen met minder sociale vaardigheden is het belangrijk hen hierbij te ondersteunen.