Al enige tijd signaleren we de toenemende verschillen in de maatschappij tussen de mensen die goed voor zichzelf kunnen zorgen en de mensen die niet op alle fronten gemakkelijk mee kunnen komen. . De maatschappij vraagt steeds meer zelfredzaamheid, niet iedereen heeft volledig regie over zijn eigen leven. Sommige mensen hebben tijdens een bepaalde periode in hun leven een steuntje in de rug nodig (b.v. na een scheiding, ontslag of ziekte), andere mensen hebben blijvend ondersteuning nodig. Almeerse thema’s als eenzaamheid, laaggeletterdheid en financiële problemen vragen om een brede, integrale en stedelijke aanpak.