De economie groeit en daarmee ook de arbeidsparticipatie. De werkloosheid is momenteel lager dan voor de economische crisis (Centraal Bureau voor de Statistiek, juli 2019). De lage werkloosheid en de hogere pensioenleeftijd maken dat mensen minder tijd hebben voor vrijwilligerswerk. Er is vanuit de overheid veel aandacht voor het begeleiden naar werk en minder richting vrijwilligerswerk als manier van maatschappelijke participatie.

Tegenover de economische ontwikkelingen staan voor de komende jaren lokale bezuinigingen in het sociaal domein op de agenda. De bezuinigingen lijken in de wijkteams het welzijnswerk en de informele zorg en ondersteuning het meest te treffen. Juist in deze werkvelden gaat het om preventie en vroegsignalering, zodat vragen van bewoners niet doorgroeien tot echte problemen.