We zien de invloed van millennials op de maatschappij steeds groter worden. Zij zijn de nieuwe generatie en de jonge professionals. Samenvattend kunnen we hen typeren als digitaal-slim, flexibel en snel schakelend, met een positief zelfbeeld en ze geloven dat hun dromen gerealiseerd zullen worden. Ze zijn ‘open-minded’ en opgegroeid in een multiculturele samenleving en vinden dit de normaalste zaak van de wereld. Ze hebben een duidelijke mening, zijn mondig en gaan van baan naar baan om hun idealen te realiseren.
De millennials als groep staan zo anders in de maatschappij dan de traditionele groepen in zorg en welzijn. We zullen ons moeten verdiepen in deze generatie om vrijwilligerswerk en mantelzorg aantrekkelijk en inpasbaar te maken in hun leven.

Daarnaast is er een groep jongeren, zowel autochtonen als migranten en statushouders, die niet vanzelfsprekend meekomt in de maatschappij. Ook hier zie je de tweedeling in de maatschappij.