De overheid zoekt naar een nieuwe vorm van democratie, waarin de verantwoordelijkheid voor de samenleving en omgeving gezamenlijk genomen wordt door overheid en burgers. Burgerparticipatie en –initiatief wordt daarom gestimuleerd. De huidige burgerinitiatieven hebben heel diverse doelstellingen. Het gaat altijd om zaken waar Almeerders zich hard voor willen maken, iets dat hen motiveert en in hun directe levenssfeer ligt: de speelplaats op het pleintje, een beter klimaat, ontmoeting en museumbezoek voor ouderen, het behouden van cultureel erfgoed en zo meer.
Om het mogelijk te maken dat alle Almeerders initiatiefrijk kunnen zijn is het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden. Het is belangrijk dat initiatieven zo nodig ondersteund worden, zónder dat het de initiatiefnemers uit handen wordt genomen. Dit kan lokaal en via landelijke initiatieven zoals Right to Challenge.