Vanuit het lokale expertisecentrum voor vrijwillige inzet en mantelzorg, hebben we ons ingezet om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen om vrijwilligerswerk te gaan doen, in welke vorm dan ook.

Organisaties hebben we geholpen om vrijwilligers te vinden, maar juist ook om hun vrijwil-ligers te binden aan de organisatie. Goede organisaties en leuk vrijwilligerswerk dat aansluit op de vraag van de vrijwilliger helpt om het Almeerse vrijwilligerswerk te laten groeien en bloeien. Daarom hebben we, al dan niet via de Vrijwilligersacademie Almere, workshops en master¬classes, netwerkcafés en ondersteuning op maat aangeboden.

Centrale thema’s in 2018 waren:

  • Hoe maken we het mogelijk dat vrijwilligers die niet zelfstandig vrijwilligerswerk kunnen vinden en uitvoeren, toch een plek vinden in het vrijwilligerswerk?
  • De lokale toepassing van het NOV-keurmerk Goed Geregeld, dat vrijwilligersorganisaties helpt hun vrijwilligersbeleid op orde te krijgen.
  • Hoe kunnen organisaties, zonder ten onder te gaan aan administratieve rompslomp, voldoen aan de voorwaarden van de AVG?
  • Wat betekent het om voor alle vrijwilligers een VOG aan te vragen en willen we dat?