Terwijl de Almeerders de wijkteams steeds beter weten te vinden en zij ook overwegend tevreden zijn over de wijkteams en de oplossingen voor hun vragen, zijn de convenant-partners van de wijkteams (De Schoor/Zorggroep Almere, MEE, gemeente Almere en VMCA) bezig met de doorontwikkeling van de wijkteams.

Voor de doorontwikkeling komen de gezamenlijke partners tot de volgende aanbevelingen:

  1. leg de focus meer op preventie en vroegsignalering
  2. het perspectief van de bewoner (en zijn sociale netwerk) blijft het uitgangspunt
  3. zorg voor vanzelfsprekende verbindingen met collega-organisaties, zodat een integrale aanpak mogelijk de norm is
  4. differentieer de teams, zodat zij toegerust zijn op de vragen in de wijk