Aanpak van laaggeletterdheid
De VMCA heeft samen met De Schoor en Humanitas, een extra impuls gegeven aan de aanpak van laaggeletterdheid. Het doel was om laaggeletterden voor wie Nederlands de moedertaal is te bereiken. Dat is ten dele gelukt. Er zijn 300 laaggeletterden bereikt (waaronder 13 NT1-ers) en 55 Almeerse vrijwilligers hebben zich gemeld. De Almeerse wijkteams zijn bij de aanpak betrokken en in de wijken zijn netwerken in kaart gebracht.

Eenzaamheid
In de werkwijze van de VMCA is de aanpak van eenzaamheid verweven. We stimuleren mensen actief te worden en te blijven, zodat zij onderdeel uitmaken van de Almeerse maat-schappij. Er is veel aandacht voor het ontwikkelen en onderhouden van informele netwerken, in de wijk en voor mantelzorgers. Ook met de inzet van vrijwilligers dragen we bij aan de aanpak van eenzaamheid.

In december 2017 is via de methodiek ‘narrative sensemaking’ onderzoek gedaan naar het effect van de inzet van vrijwilligers op eenzaamheid. Tevens is onderzocht welke vormen van eenzaamheid voorkomen en of de methodiek werkbaar is om in korte tijd veel verhalen op te halen. Er zijn veel verhalen opgehaald bij vrijwilligers die één-op-één zijn ingezet, die vervolgens (in 2018) zijn geanalyseerd. De resultaten van dit onderzoek vormden het onderwerp van de vertelsessie in 2018. Klik op de onderstaande afbeelding om de presentatie te bekijken.

Wat heeft het onderzoek ons geleerd?

  • Focus op coaching van vrijwilligers: hoe kunnen zij hulpvragers stimuleren contacten aan te gaan en te onderhouden (activering). Wat werkt en wat niet?
  • Professionele coördinatie en begeleiding van vrijwilligers vergroot de effectiviteit van vrijwillige inzet.
  • De juiste match van vrijwilliger en hulpvrager is van essentieel belang.
  • Help hulpvragers over de drempel heen om de eerste stap te zetten naar nieuwe contacten en uitbreiding (of activering) van hun netwerk.
  • Focus op de belangrijkste geïdentificeerde groepen: 65+-vrouwen (45% van de eenzamen) en richt je bij 80+’ers op zingeving.
  • Bij mensen met beperkte sociale vaardigheden, een laag zelfbeeld en/of weinig zelfvertrouwen is eenzaamheid moeilijker structureel aan te pakken.

Naar aanleiding van deze uitkomsten heeft de VMCA het volgende gedaan:

  • Workshop voor vrijwilligers ontwikkeld t.a.v. zingeving bij ouderen. Deze wordt via de Vrijwilligersacademie Almere aangeboden.
  • Training ontwikkeld voor Almeerse vrijwilligers: Hoe stimuleer je hulpvragers contacten aan te gaan en hun netwerk te versterken? Ook deze wordt aangeboden via de Vrijwilligersacademie Almere.
  • De VMCA probeert in samenwerking met de gemeente alle mensen die met pensioen gaan te interesseren voor vrijwilligerswerk, als preventief middel tegen eenzaamheid.