Om te zorgen dat mantelzorgers met voldoening en zonder overbelast te raken voor hun naasten kunnen zorgen, richt de VMCA zich op mantelzorgers, professionals, werkgevers, beleidsontwikkelaars en politici. Hierbij spelen steeds het herkennen van de mantelzorger, de individuele mogelijkheden en flexibiliteit een rol. We stimuleren in elke situatie te zoeken naar een oplossing op maat.

In 2018 waren de speerpunten:

  • Respijtzorg: zorg voor laagdrempelige en diverse vormen van informele respijtzorg (de mantelzorger heeft even vrijaf) in Almere.
  • Mantelzorg en werk: zorg dat mantelzorger en werkgever met elkaar in gesprek gaan over de situatie van de mantelzorger. Een flexibele opstelling is in beider belang.
  • Onafhankelijke CliĆ«nt Ondersteuning: ook de ervaringsdeskundigheid van mantelzorgers kan ingezet worden via het nieuwe project OCO.
  • Cultuursensitief werken: Wat hebben we als VMCA nodig om alle Almeerders te bereiken, als vrijwilliger, mantelzorger en (hulp)vrager?

Andere hoogtepunten waren het mantelzorgdebat in juni, de dag van de mantelzorg in november en de bijdrage van de VMCA in de toekenning van 2.690 mantelzorgwaarderingen.