Mevrouw Idra wil graag een indicatie voor dagbesteding en voor begeleid wonen. Tijdens het gesprek blijkt dat zij zich eenzaam voelt, omdat haar partner een half jaar geleden is overleden. Zij heeft psychiatrische problematiek, heeft weinig sociale contacten en is veel thuis. Mevrouw Idra doet 3 keer per week vrijwilligerswerk en krijgt van de wijkwerker informatie over activiteiten in de wijk, maar zij vindt het lastig hier alleen heen te gaan. Gelukkig wil iemand uit het netwerk van mevrouw Idra af en toe mee. Daarnaast wordt ze aangemeld bij Vriendschap op Maat vanuit de VMCA. Mevrouw wil graag een maatje voor het sociale contact en om een steuntje in de rug te hebben bij het aangaan van activiteiten. Er is een match gevonden, binnenkort volgt de kennis-making! Mevrouw geeft aan niet meer begeleid te willen wonen en geen dagbestedingsindicatie meer nodig te hebben.