De afgelopen 30 jaar bouwde de VMCA unieke expertise op over vrijwillige inzet en mantelzorg in een jong en snel groeiend Almere. Er zijn hierdoor veel nieuwe vrijwilligersactiviteiten opgebouwd, is er de Vrijwilligersacademie die staat en zijn het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet, het Expertisecentrum Mantelzorg en het Mantelzorgplein gestart. Een unieke en bijzondere prestatie.
Maar samen bereiken we nog meer. Daarom investeert de VMCA graag in samenwerking. Door kennis, ervaring en expertise van verschillende partners aan elkaar te verbinden, doet iedereen waarin hij goed is, versterken we elkaar en vinden we effectievere oplossingen.
Met elkaar resultaten boeken vraagt niet altijd om een formele samenwerkingsstructuur. De VMCA wil juist flexibel, waar en wanneer nodig, samen optrekken. Zo faciliteren en versterken we lokale netwerken.

>> terug