De VMCA is het lokale expertisecentrum voor mantelzorg en vrijwillige inzet. De VMCA zorgt ervoor dat de expertise op deze gebieden up to date is, en dat maatschappelijke ontwikkelingen vertaald worden naar een sterkere lokale ondersteuningsstructuur voor actieve burgers, vrijwilligers en mantelzorgers.
De VMCA deelt kennis en expertise die ze heeft over vrijwilligerswerk en mantelzorg breed in Almere. De VMCA bevordert de onderlinge samenwerking en netwerkvorming tussen organisaties, actieve burgers en vrijwilligers, mantelzorgers en andere samenwerkingspartners. Met voor al deze groepen duidelijke en toegankelijke informatie. De VMCA doet dit lokaal en waar nodig en mogelijk vanuit de wijken.

Mantelzorg

De VMCA vindt het belangrijk dat mantelzorgers vitaal blijven en niet overbelast raken. Mantelzorgers verdienen het gezien en gewaardeerd te worden. Waar nodig versterkt en verlicht de VMCA mantelzorgers, met speciale aandacht voor mantelzorgers die niet gemakkelijk de weg naar ondersteuning vinden. Bijvoorbeeld jongeren, mensen met een migratieachtergrond en zwaar belaste mantelzorgers. De ondersteuning van mantelzorgers is gericht op empowerment, vitaliteit, lotgenotencontact en het aanspreken van het sociale netwerk.
De VMCA kan dit alles niet alleen. Het versterken en verlichten van mantelzorgers is de verantwoordelijkheid van alle (zorg)organisaties in Almere. Het Almeerse Mantelzorgplein is de plek waar vraag en aanbod voor mantelzorgers bij elkaar komt. De VMCA rekent niet alleen de individuele mantelzorgers, maar ook organisaties en werkgevers tot haar werkterrein.

Vrijwillige inzet

De VMCA heeft een belangrijke rol in het versterken van het Almeerse vrijwilligerswerk. De VMCA brengt mensen, op zoek naar een leuke en zinvolle vrijwilligersplek, in contact met organisaties die vrijwilligers zoeken. De VMCA adviseert (vrijwilligers)organisaties, zodat zij gewild, interessant en passend vrijwilligerswerk aanbieden en voldoende vrijwilligers weten te vinden. Vinden is één ding, binden is minstens zo belangrijk. Eenmaal aan de slag is het van belang dat de vrijwilliger zich gezien en gewaardeerd voelt en op de goede plek zit. De VMCA geeft organisaties praktische adviezen over allerhande zaken rond vrijwilligersbeleid. Voor alle Almeerse vrijwilligers is er de Vrijwilligersacademie waar zij terecht kunnen voor workshops, trainingen en cursussen. Zo zijn zij goed voorbereid op hun vrijwilligerswerk en kunnen zij zich ontplooien. De VMCA versterkt de netwerken van vrijwilligers en organisaties. Expertise opdoen en uitwisselen is hierbij een belangrijke doelstelling. We gaan hierbij uit van de behoefte van het lokale vrijwilligersveld.

Voor kwetsbare mensen is vrijwilligerswerk een manier om mee te doen. De VMCA zet zich in voor voldoende vrijwilligersplekken in Almere, bedoeld voor mensen met een grote afstand tot (vrijwilligers)werk. Samen met andere Almeerse organisaties zoeken en creëren we hiervoor mogelijkheden en oplossingen, die zowel recht doen aan de vrijwilliger als aan de organisaties. Begeleiding op de werkplek is hierbij vaak noodzakelijk.

Als expertisecentrum zoekt de VMCA naar antwoorden op maatschappelijk relevante vragen en stimuleert de discussie hierover. Bijvoorbeeld ‘Leidt vrijwilligerswerk tot verdringing van betaalde arbeid?’ of ‘Groeien jonge mantelzorgers wel gezond op?’.

Voor de gemeente Almere is de VMCA een strategische partner. De VMCA denkt mee en levert input bij beleidsontwikkeling en is een betrouwbare partner bij uitvoering van beleid

>> terug