De VMCA verbindt niet alleen vrijwilligers, mantelzorgers en organisaties. De VMCA richt zich ook op het versterken van onderlinge netwerken in de stad en de wijken. Soms is er maar weinig nodig om mensen die elkaar ontmoeten te stimuleren elkaar vaker te zien en te spreken. Vaak vraagt het een meer methodische aanpak om het netwerk van mensen te versterken. Zelfredzaamheid en samenredzaamheid stimuleren, op welke manier dan ook, zowel fysiek als digitaal is verankerd in de werkwijze van de VMCA.