De VMCA maakt zich de komende jaren hard om, samen met maatschappelijke partners en de gemeente Almere, de Almeerse thema’s aan te pakken:

  • iedereen doet mee,
  • eenzaamheid,
  • preventie schulden en
  • laaggeletterdheid,

De insteek van de VMCA zal hierbij altijd zijn: preventief, vroeg erbij zijn, gericht op persoonlijke ontwikkeling, participatie, versterking van het netwerk en waar mogelijk met vrijwilligers.

Iedereen doet mee

In Almere vinden we het belangrijk dat iedereen mee doet. In de wijken (o.a. vanuit de wijkteams) is het belangrijk dat mensen elkaar in alle diversiteit ontmoeten, elkaar leren kennen en waarderen. Samen iets doen voor de stad of voor elkaar, zorgt voor nieuwe en sterkere sociale netwerken, zorgt voor verbinding met de eigen wijk en met Almere.

Eenzaamheid

Uit onderzoek van de GGD blijkt dat 12% van de Almeerders ernstig of zeer ernstig eenzaam is. De VMCA gaat de strijd aan met eenzaamheid. Door informele netwerken (ook voor mantelzorgers) te versterken, mensen actief te betrekken bij hun wijk, vrijwilligers in te zetten en mensen te stimuleren zelf vrijwilligerswerk te doen.

Preventie schulden

De VMCA levert haar bijdrage aan het voorkomen van schulden. Zowel vanuit de wijkteams, het Expertisecentrum Mantelzorg en het Gilde, als vanuit de huisbezoeken in de Armoede Hotspots informeert de VMCA Almeerders over regelingen, gratis of goedkope activiteiten en fondsen. En helpt zij bij het lezen (en opvolgen) van post en het ordenen van administratie.

Aanpak laaggeletterdheid

De aanpak van laaggeletterdheid van Almeerders maakt dat zij gelukkiger zijn, een (betere) baan vinden, zelfstandiger functioneren, gezonder leven en betere opvoeders zijn. Dit levert niet alleen macro-economisch veel op, maar biedt mensen een beter leven en Almere actievere burgers[1]. De VMCA bestrijdt niet alleen laaggeletterdheid bij mensen met een migratieachtergrond, maar zeker ook bij mensen met Nederlands als moedertaal.

[1] De Greef e.a., Stichting Lezen en Schrijven 2017.

>> terug