Maatwerk is een samenwerkingsverband van MEE IJsseloevers, TriAde, Humanitas, De Schoor en de VMCA. Talent in de Buurt en de Vriendenkringen vormen het VMCA-onderdeel van Maatwerk.

Talent in de Buurt
Talent in de Buurt begeleidt kwetsbare Almeerse burgers die ondersteuning nodig hebben bij het vinden en uitvoeren van vrijwilligerswerk.
Het aantal bemiddelingen naar vrijwilligerswerk is bijna twee maal zo hoog als in 2015 (in 2016: 29 ten opzichte van 2015: 15). We zien dat deze groep vertegenwoordigd is bij de groepsvoorlichtingen of een fysiek bezoek aan de Vrijwilligers Vacaturebank brengt. Ook de wijkteams spelen een rol in het oppakken van de vragen.
Helaas zal Talent in de Buurt na het eerste kwartaal van 2017 eindigen, wegens het stoppen van de financiering. Dit betekent dat minder kwetsbare burgers de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben om een passende vrijwilligersplek te vinden, terwijl de behoefte hieraan juist toeneemt.

Vriendenkringen
Vriendenkringen zijn georganiseerde vriendschappen tussen mensen met dezelfde interesses van ongeveer dezelfde leeftijd. De vriendenkring kiest zelf hoe vaak zij bijeen willen komen. Dit is gemiddeld bij de meeste groepen 1 á 2 keer per maand. De coördinator maakt passende matches tussen de verschillende mensen.

De diversiteit onder de deelnemers is groot. Deelnemers van vriendenkringen zijn bijvoorbeeld mensen met autisme, een verstandelijke beperking, jonge moeders en ex-mantelzorgers, alsook jongeren die door wat voor omstandigheden dan ook in een isolement zijn geraakt of mensen die na een scheiding veel sociale contacten zijn verloren.
De coördinator houdt met elke nieuwe deelnemer een intakegesprek, bij voorkeur bij de deelnemer thuis om zo een goed en volledig mogelijk beeld te krijgen van de nieuwe deelnemer.
De groepen doen verschillende activiteiten, afhankelijk van de interesses en mogelijkheden van de deelnemers. De groep kiest onder begeleiding van de vrijwilliger welke activiteiten zij willen doen. Dat kan variëren van naar de film gaan, een terrasje nemen in de zomer, bowlen, paintball, een high tea bij een deelnemer thuis, spelletjes doen, naar de dierentuin of theatervoorstelling of museum, etc. Ook bestaat er een fiets- en wandelgroep.

In 2016 is het aantal hulpvragers met 11% gestegen naar 246. Steeds meer wijkwerkers en zorgaanbieders weten de weg te vinden naar de Vriendenkringen.
Omdat het uiteindelijke doel het uitbreiden van het persoonlijk netwerk van de hulpvrager is, worden potentiële hulpvragers waar mogelijk ook regelmatig actief verwezen naar activiteiten in de buurt of andere activiteiten of organisaties.

Naast het opzetten van een aantal nieuwe groepen, wordt soms ook een koppeling gemaakt tussen twee deelnemers (als ze een klik met elkaar zouden kunnen hebben). Zo zijn er bijvoorbeeld koppelingen ontstaan van twee mannen die beiden graag samen wilden gaan vissen en twee mannen die beiden gek zijn op alles wat met treinen te maken heeft, alsmede twee jonge vrouwen die graag samen musicals bezoeken.
Afgelopen jaar zijn enkele groepen zelfstandig verder gedaan, zoals een groep mannen met autisme. Overigens blijft deze groep openstaan voor nieuwe leden.