Het doel van Aandacht voor Elkaar is het vergroten van de participatie van uitkeringsgerechtigden, het tegengaan van eenzaamheid en het voorzien in de hulpvraag van zorgbehoevenden.
Vanuit Aandacht voor Elkaar krijgen deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt eerst een training, waarna ze als vrijwilliger ingezet worden in de zorg.

Ook dit jaar hebben weer twee groepen deelnemers de zorgtraining van vier dagdelen gevolgd (mei en november). Deze training wordt door de deelnemers nog steeds als zeer goed beoordeeld. Helaas lag het aantal deelnemers dit jaar een stuk lager dan voorgaande jaren. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de Tegenprestatie (bijstandsgerechtigden die als vrijwilliger aan de slag moeten en worden geholpen door een team van klantmanagers) of mensen vinden via andere weg vrijwilligerswerk in de zorgsector (via de Wijkteams of de Vrijwilligersbeurzen).

In 2017 zullen we dan ook actief deelnemers voor deze training gaan werven onder (potentiƫle) vrijwilligers van Burennetwerk, zodat we deze groep vrijwilligers ook beter kunnen voorbereiden op hun werkzaamheden.