Ook in 2016 hebben organisaties de weg naar de Vrijwilligers Vacaturebank (VVB) voor het aanbieden van vrijwilligersvacatures goed weten te vinden. Er zijn in totaal meer dan 1.000 vacatures aangeboden, een stijging van ruim 20%.
Om de vacaturebank zo actueel mogelijk te houden heeft een grote opschoonactie plaatsgevonden. Aan organisaties is gevraagd om de eigen vacatures te beoordelen en te actualiseren en verlopen vacatures zijn verwijderd. Hiermee is de actualiteit van de VVB geoptimaliseerd. Ook is er geïnvesteerd in het verder automatiseren van deze actualisatieprocedure, waardoor ook in de toekomst de VVB geactualiseerd blijft.
Het aantal kortdurende vrijwilligersvacatures (FreeFlex) is met ongeveer 30% toegenomen.

Het aantal bezoekers van het inloopspreekuur van de Vrijwilligers Vacaturebank is gedaald naar 132 personen (in 2015: 174). Merkbaar hierbij is dat met name kwetsbare (aankomend) vrijwilligers de voorkeur geven aan een persoonlijke afspraak. Ook zien we dat een groep potentiële vrijwilligers zich voor het doen van vrijwilligerswerk wendt tot het eigen wijkteam.

Vrijwilligerswerk in de zorg blijft aantrekkelijk voor veel (aankomend) vrijwilligers. Ook was in het afgelopen jaar veel vraag naar vrijwilligerswerk met/voor vluchtelingen, bijv. bij de ondersteuning door taallessen.

Vacatureservice
Het aantal abonnees op de Vacatureservice (het per email toegestuurd krijgen van nieuwe vacatures in zelf te kiezen categorieën) is gestegen met 12% naar 591.