Binnen het project Divers Talent worden (kwetsbare) Almeerders ondersteund bij het vinden van vrijwilligerswerk. Samen met de coördinator wordt er gezocht naar een passende vrijwilligersplek. Een deel van de mensen weet na een adviesgesprek zelf of met behulp van zijn externe begeleider (hulpverlener, re-integratiecoach of klantmanager) zijn weg te vinden naar het vrijwilligerswerk. Voor het andere deel van de mensen geldt dat zij gebruik maken van de begeleiding van de coördinator. Het aantal aanvragen en bemiddelingen is binnen Divers Talent gelijk gebleven, de extra aanmeldingen zijn vooral vanuit Talent in de Buurt opgevangen.