Dit jaar is het samenwerkingsproject ‘Talenten samen benutten’, een samenwerking van VMCA, MEE IJsseloevers, InteraktContour en Movisie, verder uitgerold. Het doel is om mensen met een beperking een passende plek te geven als vrijwilliger. De VMCA heeft een rol gehad bij de training van de deelnemers, bij het vinden van vrijwilligersorganisaties, bij de training van de organisaties en bij de plaatsingen.

Geconcludeerd kan worden dat van de deelnemers die de training hebben gevolgd het merendeel niet (blijvend) gematcht kan worden met een vrijwilligersorganisatie. Een groot deel valt voortijdig af wegens diverse problemen of lichamelijke instabiliteit. Uit onderzoek van Movisie, uitgevoerd onder de organisaties die meedoen met ‘Talenten samen benutten’, blijkt dat vrijwilligersorganisaties naast het doel om te participeren in de samenleving, geen andere toegevoegde waarde zien om deze doelgroep vrijwilligerswerk te laten doen in hun organisatie.