Mevrouw Miles doet een melding voor haar moeder van 90 jaar. Moeder heeft weinig sociale contacten en voelt zich eenzaam, ze spreekt Engels.
Tijdens het keukentafelgesprek wordt duidelijk dat moeder in Nederland is komen wonen, zodat haar dochter voor haar kan zorgen. Moeder was vroeger erg actief. Ze deed veel aan sport, was gek op spelletjes en had veel sociale contacten. Door ouderdomsklachten kan ze niet meer sporten. Ze mist ook het buiten zijn en zit veel in huis. Ze heeft weinig sociale contacten, omdat ze geen activiteiten onderneemt en Engels spreekt. De wijkwerker overlegt met de moeder en dochter over het inzetten van een vrijwilliger, informeert hen over activiteiten in de wijk en over andere initiatieven.
Moeder is erg enthousiast. Via Burennetwerk wordt er een Engels sprekende vrijwilliger ingezet die af en toe een kopje koffie komt drinken en een spelletje doet met mevrouw. Schilderen vindt ze erg leuk en ze gaat deelnemen aan een schildercursus en via de Fietsbond is er een vrijwilliger die moeder wil ophalen met de Riksja en door de omgeving wil fietsen met mevrouw!
Dochter is mantelzorger voor haar moeder. De wijkwerker heeft haar in contact gebracht met een mantelzorgconsulent vanuit de VMCA. Daarnaast heeft dochter deelgenomen aan de mantelzorg-bijeenkomst die in Haven is georganiseerd en informatie gekregen over Eigen Tijd wat gaat starten.