Twee jaar geleden gingen de wijkwerker en Ank kennis maken bij een gezin dat in de wijk was komen wonen. Ank is de vrijwilliger die nieuwe statushouders in de wijk ondersteunt.
Het Arabisch sprekende gezin had enige tijd in het AZC gewoond, en had nu een woning toegewezen gekregen. Het viel op dat deze ouders al heel hard gewerkt hadden om het Nederlands onder de knie te krijgen. Deze familie was zelf prima in staat om hun nieuwe leven hier te organiseren.
Een paar maanden geleden kreeg de wijkwerker een telefoontje van de moeder van dit gezin. Ze wilde andere vrouwen die als vluchteling hier komen wonen, helpen wegwijs te maken: ‘hoe gaat het er hier in Nederland aan toe’, ‘naar welke school moeten de kinderen gaan’, ‘hoe werkt de gezondheidszorg’, ‘welk gedrag wordt er hier van je verwacht’, etc.
Ze wilde dit graag doen op een manier die zij vanuit haar eigen cultuur kent: samen eten, de kinderen erbij, tijd voor elkaar nemen, plezier hebben en daarbij voorlichting geven en ervaringen uitwisselen.
Haar vraag aan de wijkwerker was op welke manier zij dit low budget kon organiseren.
Dit is een fantastisch idee. De uitdaging van de VMCA wijkwerker is altijd om als een spin in het web andere partijen erbij te betrekken. De wijkwerker heeft contact gezocht met verschillende partijen om haar droom werkelijkheid te maken. In het nieuwe jaar zullen ze op 4 zaterdagavonden bij elkaar komen om samen met de vrouwen die statushouder zijn feest te vieren én voorlichting te geven over het leven in Nederland.