Mevrouw Yas (66) is reeds bekend bij het wijkteam. In het verleden zijn er al eerder vragen geweest rondom WMO-voorzieningen. Op dit moment wil zij graag meer gaan ondernemen om de dagen te vullen. Tijdens het bezoek van de wijkwerker weet ze al wat ze wil: ze wil graag naar naailes in De Verbinding, echter zij ervaart een drempel om er naar toe te gaan. De wijkwerker vertelt dat er ook geluncht wordt. Mevrouw Yas durft niet alleen te gaan, daarom belt de wijkwerker met de beheerder van het Bouwmeesterhuis en regelt dat hij haar op komt halen de eerstvolgende woensdag. Hiermee is de eerste drempel verholpen. Bij navraag blijkt dat mevrouw Yas de woensdagochtend als zeer positief ervaren heeft en zich erg welkom voelde.