By using our website, you agree to the use of our cookies.

Vrijwillige Inzet

Voor elkaar in Almere

‘Voor Elkaar in Almere' is voor mij er voor elkaar zijn, het met elkaar doen en het voor elkaar hebben. In Almere zijn we er voor elkaar, voor burgers, voor vrijwilligers, voor zorgvragers, voor mantelzorgers, voor organisaties. We doen het met elkaar. Door om te zien naar elkaar, samen te werken en te leren van elkaar bereiken we meer. Inspirerend en verrijkend voor jezelf én voor je organisatie en de stad als geheel. Samen zorgen we ervoor dat we het voor elkaar hebben in Almere. Samen maken we het verschil!'

Henriëtte Nauta - Manager Vrijwillige inzet VMCA

Van Steunpunt Vrijwilligerswerk naar Expertisecentrum Vrijwillige Inzet

Wat is er veranderd?

Begin 2018 is het Steunpunt Vrijwilligerswerk getransformeerd tot Expertisecentrum Vrijwillige Inzet. Het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet is expert op het gebied van vrijwillige inzet in Almere waar zowel vrijwilligers als organisaties terecht kunnen voor ondersteuning, advies, informatie, deskundigheidsbevordering en netwerkverbreding. Het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet is er zowel voor het vrijwilligerswerk in georganiseerd verband, als voor minder georganiseerde initiatieven, zoals vrijwillige inzet in een buurtinitiatief.

Als spin in het web draagt het Expertisecentrum bij aan het verbinden van partijen op het gebied van vrijwillige inzet, zoals organisaties, bewonersinitiatieven, vrijwilligers en/of het bedrijfsleven. Netwerkwerkbijeenkomsten blijken een uitstekend middel om verbindingen te leggen en elkaar te ontmoeten. Zo werd het eerste Almere Doet Netwerkcafé zeer druk bezocht. Vijf organisaties gaven een pitch rondom het thema “Verbinden” om vervolgens met elkaar aan gesprekstafels over het thema te brainstormen.

Omdat een steeds groter beroep wordt gedaan op vrijwilligers(organisaties) is het belangrijk dat organisaties voldoende kennis hebben van gedegen vrijwilligersbeleid.
Organisaties zijn in het afgelopen jaar actief ondersteund bij het opzetten en uitvoeren van goed vrijwilligersbeleid. Zo zijn twee adviseurs van het Expertisecentrum gecertificeerd als Goed Geregeld adviseur om organisaties hierbij te ondersteunen en eventueel het NOV keurmerk Goed Geregeld te behalen. Deskundigheidsbevordering van organisaties heeft dan ook binnen het Expertisecentrum een prominentere plek gekregen, ook via het aanbod van de Vrijwilligersacademie.

Het Expertisecentrum volgt lokale en landelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar de Almeerse situatie. Zo is in 2018 is veel aandacht besteed aan de nieuwe AVG wetgeving, o.a. door diverse goedbezochte workshops, gegeven via de Vrijwilligersacademie, en de vernieuwingen rondom de VOG.

Voor het vrijwilligerswerk

De VMCA zet zich in om het vrijwilligerswerk in Almere te stimuleren en het doen van vrijwilligerswerk voor iedereen bereikbaar te maken. Organisaties kunnen bij de VMCA terecht voor informatie, advies en begeleiding bij het vinden en inzetten van vrijwilligers.
Mensen die vrijwilligerswerk willen doen begeleiden we en helpen hen om passend vrijwilligerswerk te vinden. Hiervoor werkt de VMCA intensief samen met alle sociale partijen in Almere.

Met vrijwilligers

Iedereen in Almere moet kunnen meedoen en wanneer je dat niet op eigen kracht lukt, proberen we het door middel van de inzet van vrijwilligers mogelijk te maken. De vrijwilligers van de VMCA zetten zich in voor kwetsbare mensen die eenzaam, langdurig ziek of stervende zijn.
Daarnaast zetten wij vrijwilligers in om vluchtelingen te begeleiden, mensen die het financieel moeilijk hebben te informeren en gaan er jaarlijks vele vrijwilligers op pad om klusjes te doen.

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.