By using our website, you agree to the use of our cookies.

Wijkteams in de praktijk

Wijkteams in de praktijk

Na vaststelling van de kadernota ‘Doen wat nodig is’ in 2014 zijn de wijkteams per januari 2015 operationeel. De VMCA is een van de convenantpartners van de Almeerse wijkteams. De overige partners zijn: gemeente Almere, Zorggroep Almere, De Schoor en MEE IJsseloevers.

De convenantpartners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de volgende doelen:

 1. Vergroten van de zelf- en samenredzaamheid van de inwoners van de wijk (burgerkracht).
 2. Versterken van betrokkenheid en participatie van bewoners in en met de wijk.
 3. Bevorderen van het welbevinden (gezondheid en welzijn) van inwoners van de wijk.
 4. Het bieden van passende ondersteuning voor de inwoner (het bieden van toegang tot diverse vormen van ondersteuning).
 5. Daar waar mogelijk het voorkomen of uitstellen van een beroep op langdurige zwaardere zorg of ondersteuning uit WMO, WLZ en Zorgverzekeringswet. Dit door het bieden van passende kortdurende en alternatieve ondersteuning waar mogelijk (bijvoorbeeld informele ondersteuning).

De VMCA heeft in alle 16 wijkteams een parttime wijkwerker ingezet met het specialisme vrijwilligerswerk en mantelzorg, totaal 10,3 fte (inclusief 0,5 fte management).

De inzet van de VMCA in de wijkteams richt zich op:

 • Het organiseren van individuele informele ondersteuning (door vrijwilligers en mantelzorgers)
 • Het stimuleren van informele (mantelzorg) netwerken
 • Het stimuleren van participatie en activering van bewoners via vrijwilligerswerk
 • Zorgen voor focus op mantelzorgers (bijv. hun rol en positie bij het keukentafelgesprek)
 • Het coördineren en begeleiden van de wijkteamvrijwilligers
 • Scholing van wijkwerkers t.a.v. signalering mantelzorgers en hun ondersteuningsbehoefte
 • Coaching van collega wijkwerkers op informeel werken (bijv. tijdens casuïstiek overleg)
 • Het coördineren en opzetten van administratieve inloopspreekuren in de wijken
 • Het begeleiden van statushouders.
WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.