By using our website, you agree to the use of our cookies.

Mantelzorgcampagne: ‘Mantelzorger, zo zou je me ook kunnen noemen’

Bij de ontwikkeling naar Expertisecentrum Mantelzorg is veel aandacht besteed aan communicatie. De VMCA vindt het belangrijk dat mantelzorgers en verwijzers het Expertisecentrum Mantelzorg van de VMCA (her)kennen en weten te vinden als hét lokale expertisecentrum op het gebied van mantelzorg. Hiervoor is een mantelzorgcampagne gestart.

Communicatie over mantelzorg vraagt maatwerk, aangezien er mantelzorgers zijn die zorgen in verschillende ‘stadia’, te weten:

degenen die zich (nog) niet bewust zijn van het feit dat zij mantelzorger zijn en de VMCA niet kennen
degenen die zich ervan bewust zijn dat ze mantelzorger zijn en de VMCA niet kennen
mensen die zich ervan bewust zijn dat ze mantelzorger zijn en de VMCA kennen
mensen die zich er niet van bewust zijn dat ze mantelzorger zijn, maar de VMCA wel kennen
Deze onderverdeling is ook van toepassing op verwijzers. Voor elk van deze groepen zijn de boodschap en communicatie verschillend. In de campagne is daarom gekozen voor verschillende vormen en kanalen. Onderdelen zijn: (fysiek) zichtbaar en herkenbaar zijn op vindplaatsen, organisatie van inhoudelijke symposia, (interactieve) online communicatie, restylen van off- en online communicatiemateriaal, etc.
In de campagne lag het accent op: duidelijk maken wanneer er sprake is van mantelzorg en duidelijk maken wie waarvoor terecht kan bij het Expertisecentrum Mantelzorg. De centrale boodschap voor mantelzorgers en verwijzers is: ‘Heeft u een vraag, wij hebben het antwoord’ (en als we het antwoord niet weten, zorgen we er voor dat het antwoord er komt).

Een van de onderdelen in de campagne waren posters met herkenbare uitspraken van mantelzorgers uit de praktijk met daarbij het statement: ‘Mantelzorger, zo zou je me ook kunnen noemen’. Deze posters, die ook als banners en advertenties zijn ingezet, hebben veel bijgedragen aan herkenning van het mantelzorger zijn en aan naamsbekendheid van de VMCA. De boodschap is via bannering 200.000 keer vertoond. De 6 verschillende praktijkverhalen werden geplaatst in Almere Dichtbij (oplage 76.800) en in Almere Deze Week (oplage 85.000). Ook via Facebook en LinkedIn werd de campagne ingezet en heeft geleid tot een zichtbare toename van online volgers. De LinkedIn campagne was specifiek gericht op professionals en verwijzers.

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.