By using our website, you agree to the use of our cookies.

Versterken

Coaching en advies
In de zorg voor een ander zijn mantelzorgers gebaat bij informatie, advies en begeleiding. Consulenten mantelzorg bieden korte progressiegerichte coaching gericht op empowerment aan hen die meer nodig hebben dan een enkel advies met het doel handvatten te bieden om vanuit eigen regie en in balans te kunnen zorgen. Met behulp van een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst (Ediz+) wordt samen met de mantelzorger gekeken in hoeverre deze zich belast voelt en hoe hij/zij hier meer regie over kan krijgen.

Bij specifieke hulpvragen is er een warme overdracht naar de wijkteams en andere verwijzers binnen het sociaal domein. Jonge mantelzorgers werd de mogelijkheid geboden begeleiding te krijgen van een maatje.

Mantelzorgers zijn geraadpleegd over verschillende onderwerpen.
Ervaringen met de ‘mantelzorgwaardering’ werden gepeild en er is navraag gedaan naar behoefte aan online ondersteuning. In tegenstellig tot de verwachting bleek online steun onder jonge mantelzorgers tot 24 jaar geen duidelijke behoefte te zijn. Ook bij volwassen mantelzorgers bleek dit niet het geval. Wel doen jonge mantelzorgers een beroep op kort contact via WhatsApp, en vinden zij informatie via de Facebookpagina. De digitale nieuwsbrieven - die twee wekelijks worden verstuurd aan volwassen en jonge mantelzorgers - worden als informatievoorziening en commu¬nicatiekanaal zeer gewaardeerd.

Verwijzers deden een beroep op expertise van de VMCA door vragen rond onderzoek, raadplegingen, samenwerking en ondersteuning aan mantelzorgers vanuit hun eigen discipline.

Trainingen
Groepsgericht zijn mantelzorgers getraind in psycho-educatie, empowerment en het vergroten van hun draagkracht. De cursus In Balans is doorontwikkeld met specifieke items rond time manage¬ment. Ook zijn er doelgroep gerichte cursussen voor mantelzorgers die de zorg hebben voor iemand met niet aangeboren hersenletsel en dementie.
Activiteiten voor jonge mantelzorgers zijn zowel gericht op het ervaren van plezier als op het verkrijgen van inzicht. Thema’s als ‘grenzen voelen en stellen’, ‘loslaten’, ‘zelfvertrouwen’, ‘goed in je vel’ en ‘rust in je kop’ krijgen op een ontspannende manier aandacht.
De training ‘Autismore’ geeft jonge zorgers handvatten in de omgang met een familielid met autisme. De training ‘Gelukskoffer’ sterkt jonge zorgers in ervaring van geluk en kracht.
Ex-mantelzorgers leren via de bijeenkomst ‘Na de zorg’ hoe om te gaan met de nieuwe fase, het leven zonder zorg(partner).

Podia en inspiratie
Naast trainingen zijn er diverse podia georganiseerd. Op een podium krijgt een mantelzorg gerelateerd onderwerp een ‘podium’, waarna mantelzorgers met elkaar in gesprek gaan en dit koppelen aan eigen ervaring. Deze podia zijn aangeboden aan mantelzorgers die de zorg hebben voor iemand met niet aangeboren hersenletsel, autisme, dementie en GGZ. Thema’s die hier aan bod kwamen waren onder andere ‘omgaan met veranderd gedrag’, ‘eenrichtingsverkeer in de relatie’, ‘omgaan met het ziektebeeld’, ‘stress’, ‘omgaan met reacties van de omgeving’, ‘netwerk’ en ‘zelfvertrouwen’.

Op inspiratiemiddagen en -avonden zijn mantelzorgers door bekende en minder bekende gast-sprekers geïnspireerd om via de insteek van de gastspreker op hun eigen mantelzorgsituatie te reflecteren. Zo werd een avond georganiseerd over mindfulness, met een lezing over mindfulness door Annetje Brunner en een workshop Qigong door Esther Speet. Annemarijn Oosterwelder gaf er een workshop mindful bewegen. Deze eerste inspiratiebijeenkomst werd enthousiast ontvangen.
Andere inspiratie werd gehaald op een bijeenkomst met een persoonlijke vertelling naar aanleiding van boeken over mantelzorg. Heleen van Rooijen en Mohammed Benzakour deelden hun ervaring over de zorg voor hun moeders met dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel. De documentaire ‘Ver van Daan’ over de zorg voor een vader met psychiatrische problematiek werd getoond met een nagesprek met de maker Roderik Schaepman. En er was de theatervoorstelling ‘Ode aan Jasper’ waar het verhaal werd verteld van een vader met een verstandelijk beperkte zoon.
Mantelzorger Wilma Klaasen gaf een kijkje in haar leven rond de zorg voor haar meervoudig gehandicapte kind.
Deze evenementen werden goed bezocht en daagden uit tot openhartige nagesprekken met mantelzorgers in de zaal.

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.