By using our website, you agree to the use of our cookies.

Expertisecentrum Mantelzorg Almere

Expertisecentrum Mantelzorg Almere van start

Klik op de foto om het fotoalbum te bekijken

Tijdens het jaarlijkse mantelzorgdebat is het Expertisecentrum Mantelzorg Almere geopend door wethouder René Peeters. De VMCA heeft het Steunpunt Mantelzorg omgevormd tot een Expertisecentrum Mantelzorg. De belangrijkste reden hiervoor is dat mantelzorgers door alle professionals herkend en erkend worden en waar nodig de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Dit is niet langer alleen de verantwoordelijkheid van de VMCA. 

Wat is de meerwaarde van het Expertisecentrum Mantelzorg?
Het Expertisecentrum stelt de mantelzorger centraal, deelt kennis over mantelzorg met professionals zodat overbelasting kan worden voorkomen. Het Expertisecentrum verlicht mantelzorgers door vroegtijdige en preventieve ondersteuning, zoals informatie, emotionele steun, ontmoeting en uitwisseling met andere mantelzorgers. Ook toeleiding naar gemeen¬telijke voorzieningen en naar respijtzorg verlicht mantelzorgers.
Het Expertisecentrum weet ook mantelzorgers te bereiken en hen bewust te maken van het feit dat zij mantelzorger zijn. Het Expertisecentrum blijft ook de omgeving informeren over mantelzorg en deelt de ervaringen van mantelzorgers.

Publiciteitscampagne
Het is van belang dat het Expertisecentrum Mantelzorg goed vindbaar is voor zowel mantelzorgers als professionals. Om het begrip mantelzorg bekender te maken en de rol van de VMCA ten aanzien van mantelzorg te verhelderen is er een uitgebreide mantelzorgcampagne gestart. Er is zowel algemeen ingestoken via de huis-aan-huisbladen en Abri’s, als specifiek via digitale campagnes via Facebook en LinkedIn.
Voor de campagne zijn de verhalen van bestaande Almeerse mantelzorgers in beeld gebracht om de herkenning te vergroten.

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.