By using our website, you agree to the use of our cookies.

Verhalen uit Almere

Veel Almeerders zijn actief als vrijwilliger, als mantelzorger of als buurtbewoner in de wijk. De VMCA begeleidt en adviseert hen daarbij. Wij doen ons werk met veel passie en vinden het altijd fijn om de enthousiaste verhalen en positieve ervaringen van 'onze klanten' te delen.

Verhalen uit Almere

Chocolade in plaats van dwangbevel

Een mevrouw had een dwangbevel gekregen en in paniek belde ze de VMCA. Vanuit de Administratieve Adviezen is er direct contact opgenomen en snel een afspraak gemaakt. De vrijwilliger heeft de brief met mevrouw doorgenomen en alle zaken voor en met haar geregeld. Ook belde…

Skypend lezen

Tijdens de eerste lockdown is er met een vrijwilliger een Skypegroepje opgericht. Er zijn drie deelnemers samengebracht om eens per week een stuk te lezen en dat dan samen te bespreken. De deelnemers zijn alle drie vrouwen met weinig contacten in Almere en zij komen…

Steun voor echtpaar

Mevrouw V. wendde zich tot het wijkteam in haar buurt omdat zij op zoek was naar een maatje voor haar man met dementie. Zoals hij het zelf verwoordde: “iemand die de buitenwereld naar binnen brengt”. De wijkwerker heeft haar na een huisbezoek gewezen op de…

Bewustwording is belangrijk

Amina uit groep 8 was onzeker over haar eigen kunnen en had moeite met taal. De ouders van Amina waren minder goed instaat om hun dochter te begeleiden bij de overstap naar het VO. De ouders waren niet bekend met het Nederlandse onderwijssysteem en ook…

Een coach helpt

Een jongere werd aangemeld vanuit het MBO.  Hij had veel meegemaakt en was daarom afgestroomd naar een lager niveau. Hier was hij erg terneergeslagen over. De coach is met hem aan de slag gegaan en kwam erachter dat hij ontzettend veel tegelijkertijd wilde veranderen in…

Alert reageren

Speciaal onderwijs liet de zorgvrager, het broertje van een jonge mantelzorger, niet naar school gaan, ondanks dat ouders aangaven dat het thuis heel veel spanning opleverde. Vanuit VMCA is er een signaal aan het meldpunt doorgegeven. Aanvankelijk werd er hulp aangeboden voor een uurtje. Wanneer…

Online slaat aan!

Doordat corona langer aanhield dan werd verwacht, kwam het bieden van fysieke groepsgerichte ondersteuning in de knel. De vraag werd: “Dan dus maar online aanbieden?” Aanvankelijk ontstond daarover onder consulenten enige scepsis. Niemand had ervaring met het online ontwikkelen en geven van activiteiten en men…

Super Cool!

Almeerse deelneemster en Super COOL-er Marjan is op 20 december geïnterviewd door de NPO en kwam live in de Serious Request Lifeline uitzending. Heel Nederland kon haar zien. Vol trots vertelde ze: “Ik heb deze week al een paar keer een extra lange wandeling had…

Van telefonisch naar fysiek contact

Tijdens de coronaperiode werden wij gebeld door Kevin. Hij voelde zich eenzaam en gaf aan meer last te hebben van zijn psychische klachten. Tijdens de eerste lockdown hebben wij hem gekoppeld aan een belmaatje, te weten Gerard. Elke week belde Gerard Kevin op voor een…

Er niet alleen voor staan

Dhr. S is 72 jaar en heeft een actief leven geleid. Samen met zijn vrouw ging hij regelmatig op vakantie naar zonnige oorden, hij dook, wandelde, fietste en was daarnaast nog actief als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer. Ongeveer 2 jaar geleden kreeg hij een herseninfarct met…

Havermoutpap

Een alleenstaande man van 62 jaar met MS is gekoppeld aan een nieuwe vrijwilliger. Meneer is rolstoel gebonden en de wijkverpleging vroeg een vrijwilliger voor hulp bij koken. De oorspronkelijke vraag was één keer per week een aantal warme maaltijden koken die meneer alleen nog…

Koken tegen eenzaamheid

Amani is een alleenstaande moeder met een zoontje van 7 jaar. Zij wil graag haar netwerk vergroten, iets doen in/voor de buurt en heeft wat hulp nodig bij praktische zaken. Vrijwilliger Evie gaat samen met haar op pad. Amani vertelt aan Evie dat ze erg…

Zelfstandiger door vrijwilliger

Meneer D. is op zoek naar een woning maar weet niet hoe hij via woningnet moet reageren op woningen.  Hij is wel ingeschreven, maar zou graag meer uitleg willen over woningnet.  Er wordt daarom een afspraak gemaakt bij het administratief spreekuur.  Er wordt rustig de…

Uitleg zorgt voor begrip

Meneer E. is afkomstig uit Syrië en komt met formulieren van zijn zorgverzekering naar het administratief spreekuur. Hij begrijpt niet goed waarom hij een deel van zijn zorgkosten zelf moet betalen. De vrijwilliger van het administratief spreekuur legt de brief uit en neemt samen met…

Aanspraak maakt het leven leuker

Mevrouw Koops is een alleenstaande mevrouw (80+). Zij belt het wijkteam en vraagt om een boodschappenmaatje in coronatijd. Ze is niet mobiel en verstaat mij slecht aan de telefoon. Ik ga op huisbezoek en vind haar in een huiskamer vol met kunstbloemen en prachtige schilderijen….

Meneer wordt een maatje

Meneer Vos is recent gepensioneerd en wil zich graag inzetten voor zijn medemens. We gaan in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden. Hij constateert dat hij zich graag wil inzetten voor een maatjesproject. Er zijn veel projecten beschikbaar in Almere die ieder een eigen…

Met volhouden bereik je best veel

Twee jaar geleden sprak ik Marije bij wijkteam Muziekwijk. Zij kwam toen bij het wijkteam met een vraag…Door bezuinigingen op thuiszorg en huishoudelijke hulp kreeg zij, aan een rolstoel gebonden, het steeds moeilijker. Wijkwerker Lara van wijkteam Muziekwijk ging met de vraag van Marije aan…

Lunch met de burgemeester

Zes hulpvragers en ‘hun’ vrijwilligers hadden eind november de dag van hun leven: zij mochten lunchen met burgemeester Weerwind. De oudste deelneemster van 98 jaar vond het erg spannend, maar genoot volop, net als de overige aanwezige maatjes koppels. Deze koppels zijn een afspiegeling van…

We doen het samen

Gerrit, “Toen ik vervroegd met pensioen ging wilde ik graag iets doen met mijn vrije tijd. Ik kwam in contact met Burennetwerk van de VMCA en dat heb ik geweten…ik doe nu allerlei verschillende klusjes bij mensen thuis: een lamp ophangen, een kast in elkaar…

Muziek brengt mensen samen

Dat muziek mensen samenbrengt blijkt weer uit het evenement ‘Samen Nederlands zingen’ dat in september werd georganiseerd in het kader van de Week van de Alfabetisering. In Almere wordt door diverse organisaties taalhulp of taalles gegeven aan mensen die hun Nederlands willen verbeteren. Of je…

Even mezelf zijn

Even een moment voor jezelf, in gesprek met anderen, lekker koffiedrinken. Het kan bij Eigen Tijd. Mantelzorgers hebben het vaak erg druk. Wanneer je zorgt voor je partner, kind, moeder, vader of buurvrouw dan kost dat vaak veel tijd. Vooral wanneer het zorgen intensief is….

Niet meer eenzaam

Mevrouw Naber meldt zich bij het wijkteam omdat ze veel overlast ervaart van jongeren die bij haar flat rondhangen in de avonduren. Tijdens het huisbezoek blijkt mevrouw erg alleen en mist zij sociale contacten. Zij wordt aangemeld bij Vriendenkringen en wordt geïntroduceerd in een groep…

Brief ontcijferen

Meneer Monti komt uit Italië, hij is druk bezig om hier in Nederland een leven op te starten met zijn gezin. De Nederlandse taal beheersen zij nog niet zo goed. Hij komt met een brief naar het spreekuur die hij niet goed begrijpt. Hij ziet…

Overzicht kwijt

Door allerlei gebeurtenissen in het afgelopen jaar heeft mevrouw Anan haar administratie niet meer op orde gehouden en is daardoor het overzicht helemaal kwijt geraakt. Ze is erg van streek door de ontstane situatie en schaamt zich zo erg dat zij haar ouders niet op…

De verbinding

Twee jaar geleden gingen de wijkwerker en Ank kennis maken bij een gezin dat in de wijk was komen wonen. Ank is de vrijwilliger die nieuwe statushouders in de wijk ondersteunt. Het Arabisch sprekende gezin had enige tijd in het AZC gewoond, en had nu…

Naailes

Mevrouw Yas (66) is reeds bekend bij het wijkteam. In het verleden zijn er al eerder vragen geweest rondom WMO-voorzieningen. Op dit moment wil zij graag meer gaan ondernemen om de dagen te vullen. Tijdens het bezoek van de wijkwerker weet ze al wat ze…

Kleine moeite

Een Iraans stel, beiden blind, meldt zich bij het wijkteam voor Mobiliteitslab. In het gesprek komt naar voren dat zij de Nederlandse taal beter zouden willen leren. Ook hadden zij in Amsterdam altijd begeleiding vanuit Koninklijke Visio bij het doornemen van de fysieke post. De…

Indicatie niet meer nodig

Mevrouw Idra wil graag een indicatie voor dagbesteding en voor begeleid wonen. Tijdens het gesprek blijkt dat zij zich eenzaam voelt, omdat haar partner een half jaar geleden is overleden. Zij heeft psychiatrische problematiek, heeft weinig sociale contacten en is veel thuis. Mevrouw Idra doet…

Weer actief!

Mevrouw Miles doet een melding voor haar moeder van 90 jaar. Moeder heeft weinig sociale contacten en voelt zich eenzaam, ze spreekt Engels. Tijdens het keukentafelgesprek wordt duidelijk dat moeder in Nederland is komen wonen, zodat haar dochter voor haar kan zorgen. Moeder was vroeger…

Ik zorg voor mijn vrouw

Of ze nou wel of geen titel hangen aan het woord mantelzorg, ik doe het toch wel. Mijn echtgenote heeft drie jaar geleden een CVA gekregen. Er is geen zichtbare schade, maar onzichtbaar zit er wel wat dat behoorlijk zijn effecten heeft op ons leven….

Ik zorgde voor mijn broertje

Ik probeerde alle ballen tegelijkertijd in de lucht te houden Mantelzorger zijn is verweven met mijn hele leven. Ik heb mantelzorg verleend aan mijn twee broers en aan mijn moeder. Helaas zijn ze alle drie overleden. Mijn laatste mantelzorgactiviteit was voor mijn jongste broertje. Hij…

Ik zorg voor mijn vrouw

Ik ben mantelzorger voor mijn vrouw. Zo voelt het overigens niet  In haar jongere jaren heeft mijn vrouw de diagnose spierdystrofie gekregen. Sinds ik haar ken zit ze in een elektrische rolstoel. Ze is progressief, wat betekent dat haar spierkracht verder afneemt. Zelf zit ik…

Een maatje biedt uitkomst

Fred en Tiny zijn 58 jaar getrouwd, ze kennen elkaar al sinds hun 10e en zijn altijd bij elkaar geweest. Nu is Tiny al een tijdje ziek en haar conditie gaat zienderogen achteruit. Fred zorgt voor haar. Dat heeft hij altijd gedaan. “We hebben elkaar leren kennen in een buurthuis…

Een effectief gesprek van een half uur

De wijkwerker krijgt een doorverwijzing van het maatschappelijk werk. Het betreft een mevrouw die een complexe thuissituatie heeft. Voor haar zou het goed zijn om geactiveerd te worden en bezigheden buitenshuis te krijgen. De eerste vraag die de wijkwerker tijdens het eerste gesprek stelt is:…

Weg faalangst

Een vader uit Irak meldt zich bij het wijkteam met zijn 15-jarige dochter. Deze meneer spreekt inmiddels redelijk Nederlands en zijn dochter vloeiend. In het gesprek blijkt dat de dochter graag ondersteund wil worden bij haar huiswerk (dochter doet HAVO). Het gaat niet zo lekker…

Toch een maatje voor eenzame man

Een oudere heer is door de huisarts bij het wijkteam aangemeld omdat hij erg eenzaam is. Hij heeft bijna geen familie meer en meneer wil eigenlijk ook niet veel meer. De wijkverpleging heeft al diverse keren geprobeerd om meneer naar de dagbesteding te laten gaan….

Nieuw vaderland

Het gezin G is een getraumatiseerd gezin (vader en twee kinderen van 7 en 9 jaar) uit Syrië. Zij hebben een heftige periode meegemaakt de afgelopen jaren in Syrië, maar ook de periode na het vertrek uit Syrië. Daarbij was de moeder gediagnosticeerd met kanker….

Samen spelen

In 2017 geeft vader in een gesprek met de wijkwerker aan dat hij graag wil dat er iemand met de kinderen komt spelen, omdat hij het zo druk heeft met de taalschool waar hij naar toe gaat en alles om het voeren van een huishouden…

Een sociaal netwerk

Meneer I. krijgt bezoek van een Burennetwerk vrijwilliger. Vrijwilligster Olga laat de wijkwerker weten dat zij zich zorgen maakt om deze meneer en er wordt afgesproken om samen met de wijkwerker op huisbezoek te gaan. Meneer I. heeft al eerder bezoek gehad van een wijkwerker. Hij krijgt…

Decemberfeest diner

Helaas werd er vanuit Sociaal Werk Nederland dit jaar geen Jumbo kerstdiner meer georganiseerd. Dat was even slikken. Toen is het wijkteam Buiten Oost zelf aan de slag gegaan: er is een plan gemaakt en diverse organisaties uit de wijk zijn erbij betrokken, met als…

Een goede start maken

Een jongere werd bij Matching Talents aangemeld vanuit onderwijs. Hij had met de nodige ondersteuning zijn middelbare school goed afgerond en mocht nu gaan starten op het ROC. Hij kon een steun in de rug gebruiken bij deze overstap en daarom heeft school ons benaderd….

Hulp bij zelf doen

Een jongere werd aangemeld door Jeugdzorg. Het lukte haar niet om een goed dag- en nachtritme te houden. Ze bleef steeds vaker thuis. Ze ontwikkelde allerlei angsten en het lukte haar niet om haar HBO goed af te ronden. De ondersteuning vanuit jeugdzorg hield op,…

Stap naar zelfstandigheid

Vanuit een zorginstelling werd een jongere aangemeld die gestopt is met school. Hij heeft ASS en het lukte hem niet om binnen het reguliere schoolsysteem zijn diploma te halen. Hij heeft echter een enorm talent op het gebied van game-ontwikkeling. Hij wil hier graag zijn…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.